Tús á chur le triail táinsimh Donald Trump sa Seanad

Cén tionchar a bheidh ag triail Donald Trump sa Seanad ar bhreithiúnas an phobail i dtoghchán uachtaránachta na bliana seo

Tús á chur le triail táinsimh Donald Trump sa Seanad

Cuirfear tús inniu sna Stáit Aontaithe le hargóintí tosaigh le triail táinsimh Donald Trump sa, an tríú huair i stair na tíre gur tharla a leithéid.

Ar an 18 Nollaig, ghlac Teach na nIonadaithe le rún ag moladh dhá chúis a chur i leith Donald Trump – mí-úsáid chumhachta agus bac a chur ar obair Theach na Comhdhála. Cuireadh tús leis an bhfiosrúchán i mí Mheán Fhómhair nuair a foilsíodh na taifid a bhain le glaoch teileafóin idir Uachtarán na Stát Aontaithe agus Uachtarán na hÚcráine i mí iúil seo caite. Le linn an chomhrá sin d’iarr Trump ‘gar’ ar an Uachtarán Zelensky.

Go bunúsach, tá sé curtha i leith Trump gur chuir sé brú ar cheannaire na hÚcráine fiosrúchán a bhunú faoin iarLeas-Uachtarán Joe Biden agus a mhac Hunter a bhí ag obair le comhlacht gáis san Úcráin ar feadh tréimhse. Deir na Daonlathaigh gur bhagair Trump airgead fóirithinte míleata a choinneáil ón Úcráin mura mbunófaí an fiosrúchán. Bhí na líomhaintí sách tromchúiseach le Trump a tháinseamh, de réir lucht Theach na nIonadaithe. Is leis an Seanad anois breithiúnas a thabhairt ar na cúiseanna.

Ní minic a tháinsítear Uachtarán. Bhí imní ar bhunaitheoirí na tíre nua agus údair an bhunreachta san ochtú haois déag i Meiriceá go mbainfeadh daoine aimhleas as a gcumhacht mar Uachtarán. Ar an gcuntar sin cinneadh próiseas táinsimh a chruthú; bealach le smacht a choinneáil ar an rialtas.

Níl sé tarlaithe ach cúpla babhta ó shin – den chéad uair in 1868 nuair a rinneadh Andrew Johnson a tháinseamh agus i 1999 nuair a cuireadh Bill Clinton ar a thriail. Nuair a thuig sé go raibh tacaíocht a pháirtí caillte aige d’éirigh Richard Nixon as sula bhféadfaí é a tháinseamh faoi scannal Watergate. Tá údar sóláis amháin do Trump sólás sna heachtraí sin.

Níor cuireadh aon uachtarán as oifig fós. Níor daoradh sa Seanad Johnson ná Clinton, mar a dteastaíonn dhá thrian de na vótaí chun uachtarán a tháinseamh. Ó tharla go bhfuil 53 as 100 suíochán ag na Poblachtánaigh sa Seanad, is dóichí ná a mhalairt go dtabharfaidh Trump na cosa leis freisin.

Cuirfidh an dá thaobh a gcuid argóintí i láthair an tSeanaid inniu. Tá seachtar ainmnithe ag Nancy Pelosi le cás na comhdhála a dhéanamh. Is é Pat Cipollone, dlíodóir an Tí Bháin a chuirfidh cás an Uachtaráin i láthair agus ina measc siúd a bheidh ag feidhmiú thar a cheann beidh Ken Starr a bhí lárnach i gcás Clinton agus Alan Dershowitz, dlíodóir a d’oibrigh do leithéidí OJ Simpson agus Jeffrey Epstein.

An cheist mhór ag tús an phróisis ná an nglacfar le fianaise agus cé hiad na finnéithe a gcuirfear fios orthu. Móramh simplí a theastaíonn chun an cheist sin a fhreagairt – meastar go bhféadfadh leithéidí Mitt Romney nó Susan Collins (Poblachtánaigh nach bhfuil chomh diongbháilte ina gcuid tacaíochta do Trump le Seanadóirí eile) tacú leis na hiarrachtaí fianaise a ghlacadh.

Tá an lucht an Tí Bháin dóchasach go dtiocfaidh siad slán ón bpróiseas ar fad agus go mbeidh an scéal ar fad críochnaithe taobh istigh de choicís. Cé go ndeir an tUachtarán Trump gur cur i gcéill atá sa scéal ar fad, tuairiscítear go bhfuil imní air faoin dochar a dhéanfar dá oidhreacht.

Is í an cheist mhór i mbliain toghcháin, áfach, ná cén tionchar a bheidh ag an rud ar fad ar bhreithiúnas an phobail ar Donald Trump anois. Tá difríocht mhór idir an cás seo agus cásanna eile táinsimh mar go bhfuil sé ag tarlú i bhfoisceacht deich mí do thoghchán uachtaránachta. Bhí Nixon agus Clinton ina ndara téarma oifige sular tháinig táinseamh i gceist.

D’fhéadfadh an próiseas cur as do phróiseas ainmniúcháin na nDaonlathach freisin. Deir lucht a chúisithe gurb í sin an aidhm a bhí ag Trump ó thús deireadh. Tá Biden sáite sa gconspóid faoin Úcráin agus tá roinnt Poblachtánach den tuairim gur chóir fios a chur air le fianaise a thabhairt le linn na trialach as seo go ceann coicíse.

Beidh ceathrar díobh sin atá fós san áireamh d’ainmniúchán na nDaonlathach – Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Michael Bennet agus Amy Klobuchar – sáinnithe in Washington le linn na trialach seachas a bheith ag díriú ar an bhfeachtasaíocht in Iowa roimh an réamhthoghchán ansin ar an 3 Feabhra.

D’fhéadfadh gur chun leasa Joe Biden agus Pete Buttigieg é sin agus is cinnte go mbeidh siad ag géarú ar a bhfeachtas féin fad is atá na Seanadóirí sáinnithe sa Seanad.

Ach mbeidh tionchar ag táinseamh Donald Trump ar na vótóirí i mí na Samhna agus an tUachtarán sa tóir ar an dara téarma? Bhí a lucht tacaíocht dílis dó go dtí seo in ainneoin eachtraí go leor le trí bliana a tharraing míchlú air féin agus ar an uachtaránacht. Go deimhin, tá roinnt tráchtairí sna Stáit Aontaithe den tuairim gurb amhlaidh go neartóidh an triail seo an tacaíocht do Trump ina measc siúd a chreideann ann.

Mar sin féin, bhí a laghad d’fharasbarr ag Trump in go leor stát sa toghchán deiridh go dteastóidh chuile vóta a gheobhaidh sé uaidh i mí na Samhna agus má bhíonn tionchar dá laghad, bíodh sé diúltach nó dearfach, ag scéal an táinsimh ar phobal na stát sin d’fhéadfadh sé cúrsa an toghcháin a athrú.

Fág freagra ar 'Tús á chur le triail táinsimh Donald Trump sa Seanad'