Tús á chur le cainteanna faoi bhuiséad caipitil Údarás na Gaeltachta – Catherine Martin

D’fhógair an Rialtas ardú €1.1 milliún i mbuiséad riaracháin an Údaráis mar chuid de Bhuiséad 2024, ach níor bronnadh aon mhaoiniú breise ar an eagraíocht chun tabhairt faoi thograí caipitil sa Ghaeltacht

Tús á chur le cainteanna faoi bhuiséad caipitil Údarás na Gaeltachta – Catherine Martin

Tá ráite ag Aire na Gaeltachta go bhfuil tús le cur anois le plé maidir le buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta.

D’fhógair an Rialtas ardú €1.1 milliún i mbuiséad riaracháin an Údaráis mar chuid d’fhógairt Bhuiséad 2024 an tseachtain seo caite ach níor bronnadh aon mhaoiniú breise ar an eagraíocht chun tabhairt faoi thograí caipitil sa Ghaeltacht.

Agus í ag labhairt sa Dáil, dúirt an tAire Catherine Martin gur “cur chuige stuama” a bhí ann feidhm rialachais an Údaráis a láidriú ar dtús agus “tús á chur anois le cainteanna maidir le buiséad caipitil na heagraíochta do na blianta amach romhainn”.

Dúirt urlabhraí ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon Gaeltachta, Spóirt agus Meán le Tuairisc go mbainfí úsáid as an €1.1 milliún breise don Údarás chun “costais bhreise a bhaineann le pá agus pinsin a chlúdach agus chun tacú leis an eagraíocht foireann bhreise sna réimsí a bhaineann le bainistíocht tionscadail agus comhlíonadh a fhostú.”

Dar le figiúirí a bhailigh Conradh na Gaeilge, tá buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta laghduithe ó €25.5 milliún in 2008 go €14.5 mhilliún in 2022, ísliú 43%. D’ardaigh buiséid chaipitil an IDA agus Fiontraíocht Éireann 66% agus 30% faoi seach le linn na tréimhse céanna.

I bplean infheistíochta na heagraíochta, bhí Conradh na Gaeilge ag éileamh €2 milliún breise do bhuiséad caipitil an Údaráis chun uasghrádú agus athchóiriú a dhéanamh ar fhoirgnimh an Údaráis chomh maith le ciste caipitil nua €5 milliún chun fostaíocht a chruthú sa Ghaeltacht.

Bhí Sinn Féin freisin ag iarraidh go dtiocfadh ardú ar bhuiséad caipitil an Údaráis agus tá an cinneadh ag an Rialtas gan sin a dhéanamh cáinte go láidir acu.

Thug urlabhraí ó Roinn na Gaeltachta eolas breise maidir leis an scéim nua atá beartaithe ag an Roinn chun cumas Gaeilge múinteoirí scoile agus oibrithe in earnáil an oideachais luath-óige a fheabhsú. Dúradh go raibh scéim phíolótach á hullmhú ag an Roinn i láthair na huaire

“Scéim dheonach a bheidh ann, agus gheobhaidh múinteoirí deontas airgid má éiríonn leo feabhas áirithe a chur ar a gcumas teanga, agus é sin á thomhas ag córas tástála TEG (an Teastas Eorpach sa Ghaeilge).”

Maoineofar an scéim leis an €1 milliún breise a fógraíodh do Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge ag Roinn na Gaeltachta i mBuiséad 2024.

Fág freagra ar 'Tús á chur le cainteanna faoi bhuiséad caipitil Údarás na Gaeltachta – Catherine Martin'