‘Tá deis ann sa dara céad bliain de stát na hÉireann tús a chur le ré nua don Ghaeilge’

Deir Ardstiúrthóir TG4 Alan Esslemont gur thacaigh an stát leis an nGaeilge mar shiombail den fhéiniúlacht náisiúnta le 100 bliain anuas ach nár tugadh tacaíocht mar ba chóir do phobal na teanga

‘Tá deis ann sa dara céad bliain de stát na hÉireann tús a chur le ré nua don Ghaeilge’

Deir Ardstiúrthóir TG4 Alan Esslemont go bhfuil deis ann tús a chur le ré nua don Ghaeilge sa dara céad bliain den stát trí thacaíocht níos mó a thabhairt do phobal labhartha na teanga. 

Agus sceideal fómhair TG4 á sheoladh aige inné, dúirt Esslemont gur léir nuair a fhéachtar ar an tacaíocht a thugtar don Bhreatnais sa Bhreatain Bheag “nach bhfuil aon uaillmhian ag Stát na hÉireann i leith phobal labhartha na Gaeilge ná i leith mheán cumarsáide na Gaeilge”.

Ag iompú ar an mBéarla, dúirt sé go raibh cur chuige an stáit i leith na Gaeilge lochtach i gcomparáid le cur chuige na n-údarás sa Bhreatain Bheag i leith na Breatnaise.

“Tá seanrá ag na Gréagaigh: ’Uaillmhianta móra a ghineann torthaí móra’. Sa nach mór 100 bliain ó bunaíodh an stát, thacaigh an stát leis an nGaeilge mar shiombail den fhéiniúlacht náisiúnta ach níor léiríodh an uaillmhian chéanna do phobal chainteoirí na Gaeilge is a léirigh na húdaráis sa Bhreatain Bheag don Bhreatnais.”

B’amhlaidh an scéal i gcás na craoltóireachta Gaeilge, dar le Esslemont.

“Ó thaobh na meán de is beag difríocht atá i bhfoclaíocht an Achta Craolacháin 2009 ó thaobh na ndualgas seirbhíse poiblí atá ar RTÉ agus TG4. Mar sin féin ní fhaigheann TG4 ach an deichiú cuid de na hacmhainní a fhaigheann RTÉ.

“Tá sé soiléir gur córas monailiteach é éiceachóras na meán seirbhíse poiblí in Éirinn faoi láthair. Ní mór do na meáin seirbhíse poiblí in Éirinn a bheith buan i ndiaidh na paindéime ach tá gá acu freisin le níos mó éagsúlachta agus iolrachta.”

Dúirt Esslemont go léirítear i bplean atá ullmhaithe ag TG4 don saol i ndiaidh na paindéime conas is féidir roinnt níos “cothroime” a dhéanamh ar an maoiniú poiblí a fhaigheann RTÉ, TG4, Fís Éireann agus an BAI.

“Tá TG4 ag teastáil níos mó ná riamh. An cuspóir ar leith atá againn a dhéanann craoltóir ar leith dínn agus cuid lárnach d’Éirinn na linne seo. 

“Ach tar éis 25 bliain, caithfidh an Rialtas níos mó uaillmhéine a léiriú i leith TG4 chun sinn a scaoileadh saor ó sheanpharaidím an mhaoinithe den dara grád nó den tríú grád faoinar seoladh TG4 i 1996.

“Tá deis ann sa dara céad bliain de stát na hÉireann tús a chur le paraidím nua do phobal labhartha na Gaeilge agus d’Éirinn go léir.”

Fág freagra ar '‘Tá deis ann sa dara céad bliain de stát na hÉireann tús a chur le ré nua don Ghaeilge’'

 • Rossa ó Snodaigh

  Tá deis ann do TG4 an Ghaeilge a chuir chun cinn sna céad 25 bliain eile, tré geallúint a thabhairt go mbeidh níos mó tacaíocht á dtabhairt acu don Ghaeilge tré
  1. Líon níos mó cláracha Gaeilge ná Sasannaise á chraoladh go laethúil
  2. Polasaí céimeach i leith tiontú ó fhógraí Sasannaise go fógraí i nGaeilge.
  3. Fotheidil Gaeilge a chuir ar na cláracha Sasannaise.

 • Deireadh ré do na Gaeil

  Cén chaoi a bhfuil dóchas don Ghaeilge nuair atá an caighdeán Gaeilge in eagrais ar nós Údarás na Gaeltachta faoi bhun leibhéal Gaeilge scríofa páiste bunscoile? Ní ionann cúpla clár teilifíse agus TG4 a bheith ag fáil ardmholadh as cúpla jóc ar Twitter agus “ré nua don Ghaeilge”. Níl ann ach cur i gcéill.

 • Proinnsias

  Go raibh míle maith agat as ucht do chuid tuairimí. Is maith an rud é an fírinne seo a chur ós ár gcomhar. An féidir leis an gnáthshaoránach aon rud a dhéanamh chun “tús a chur leis an ré nua don Ghaeilge’’???

  Le gach Dea-Ghuí

  Proinnsias

 • Feardorcha

  Is ait liom dearcadh TG4 agus Alan Esselmont ar thodhchaí na Gaeilge. Shílfeadh an t-aineolach nach bhfuil baint dá laghad acu lena mhúnlú agus lena stiúradh.
  Is aite fós dearcadh tuairisc.ie i leith TG4. Thuigfeá cairdeas a bheith idir mórchomhlachtaí na meán sa teanga ach tá bailbhe agus go deimhin comhpháirt tuairisc.ie i dteip TG4 an-bhrónach go deo.