Srianta Leibhéal 3 á gcur i bhfeidhm ar Bhaile Átha Cliath ó mheán oíche

Chinn an Rialtas Leibhéal 3 den phlean Covid-19 a chur i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath go ceann trí seachtaine agus cosc a chur ar ithe taobh istigh i mbialann

Srianta Leibhéal 3 á gcur i bhfeidhm ar Bhaile Átha Cliath ó mheán oíche

Pictiúr: Leah Farrell/RollingNews.ie

Ghlac an Rialtas tráthnóna le moladh na Foirne Náisiúnta um Éigeandáil sa tSláinte Phoiblí Leibhéal 3 den phlean Covid-19 a chur i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath.

Sa bhreis air sin beidh cosc ar ithe taobh istigh i mbialann. Tiocfaidh na srianta i bhfeidhm ag meán oíche agus mairfidh siad go ceann trí seachtaine.

Fágann an cinneadh go mbeidh srianta breise i mBaile Átha Cliath ar chúrsaí taistil, ar bhéilí a ithe faoi dhíon i dtithe bia, ar bhainiseacha agus ar shochraidí as seo go ceann trí seachtaine.

Is de bharr an t-ardú atá tagtha ar líon na gcásanna sa bpríomhchathair le cúpla seachtain a cuireadh na srianta breise seo i bhfeidhm.

Deimhníodh os cionn 1,500 cás nua den choróinvíreas i mBaile Átha Cliath le coicís, sin beagnach 55% de na cásanna ar fad sa tír sa dá sheachtain sin.

Fanfaidh an chuid eile den tír ag Leibhéal 2 ach mhol NPHET gur srianta Leibhéal 3 a bheadh i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath agus go gcuirfí roinnt srianta breise i bhfeidhm ansin chomh maith.

Ó mheán oíche anocht ní bheidh cead oscailte ag bialanna agus tithe ósta a chuireann béilí ar fáil mura mbeidh ar a gcumas an bia a chur ar fáil amuigh faoi aer nó le tabhairt leo ag custaiméirí.

Ní bheidh cead ag tithe óil nach gcuireann bia ar fáil oscailt in aon chor, cé go mbeidh an cead sin ag tithe óil dá leithéid sa gcuid eile den tír ón Luan beag seo, an 21 Meán Fómhair.

Ní bheidh cead taisteal go Baile Átha Cliath ach ar mhaithe le hobair nó oideachas agus tá iarrtha ar dhaoine oibriú ón mbaile más féidir leo in aon chor nó mura bhfuil sé fíor-riachtanach dul chuig an ionad oibre.

Fanfaidh na scoileanna agus na hionaid cúram leanaí ar oscailt ach iarrtar ar choláistí tríú leibhéal an teagasc a dhéanamh ar líne más féidir in aon chor é. Ní bheidh cead ag na coláistí aon imeachtaí a eagrú ar an gcampas seachas cúrsaí a chaithfidh a bheith ansin.

Tá cosc ar ócáidí sóisialta is teaghlaigh agus ní cheadaítear ach daoine ó theaghlach amháin eile a thabhairt chun an tí.

Cé nach gceadaítear formhór na gcluichí spóirt i réigiún Leibhéal 3, tá eisceacht déanta den scothspórt, agus beidh Corn na gCuradh á imirt idir Cúige Laighean agus Saracens i Staid Aviva amárach. Beidh cead imeartha chomh maith ag foirne CLG an chontae i gcomórtas na gclubanna.

Ní bheidh cead ag níos mó ná 15 duine freastal ar aon imeacht ealaíon nó oiliúna lasmuigh agus ní bheidh imeachtaí laistigh, amhail comhdhálacha, cúrsaí traenála nó imeachtaí amharclainne, ceadaithe in aon chor.

Tá cead ag ionaid aclaíochta fanacht oscailte ach ní bheidh cead a dhéanamh iontu ach traenáil aonair.

Ar líne amháin a bheidh seirbhísí eaglasta pobail ceadaithe ach beidh na séipéil oscailte don té ar mian leis cuairt phearsanta a thabhairt orthu.

Beidh póstaí agus sochraidí ceadaithe ach ní bheidh cead ach 25 aoi a bheith ag pósadh ón Luan seo chugainn, in áit an 50 a bhíodh ceadaithe go dtí seo.

Ní bheidh cead ach ag 25 duine freastal ar shochraid ach an oiread.

Bhí cruinniú ag an bhFoireann Náisiúnta um Éigeandáil sa tSláinte Phoiblí (NPHET) inné agus ina dhiaidh mholadar don Rialtas na srianta breise seo a chur i bhfeidhm i mBaile Átha Cliath.

Bhí cruinniú ag coiste nua Covid-19 an Rialtais, faoi chathaoirleacht an státseirbhísigh shinsearaigh Martin Fraser, chun na moltaí sin a phlé. Bhí ceann na Roinne Sláinte agus na Roinne Dlí agus Cirt i láthair ag an gcruinniú sin chomh maith leis an bPríomhoifigeach Leighis Gníomhach, an Dr Ronan Glynn agus Príomhfheidhmeannach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Paul Reid.

Cé go dtuairiscítear gur léirigh NPHET imní faoin méadú atá ar an líon cásanna den Covid-19 ar fud na tíre, is é patrún scaipthe an víris i mBaile Átha Cliath a spreag iad chun na srianta nua seo a mholadh do Bhaile Átha Cliath.

114 cás as gach 100,000 duine i 14 lá atá deimhnithe i mBaile Átha Cliath faoi láthair agus is 59 cás in aghaidh gach 100,000 duine atá sa tír iomlán.

An tOllamh Philip Nolan. Pictiúr: Sam Boal/RollingNews.ie

Agus lucht na mbialann míshásta leis na srianta diana atá á gcur i bhfeidhm ar an earnáil sin, chuir an tOllamh Philip Nolan, Cathaoirleach ghrúpa comhairleach um shamhaltú eipidéimeolaíochta NPHET, tvuíteanna amach inniu inar mhínigh sé an t-údar a bhí lena gcuid moltaí.

Mhínigh Nolan gur míléamh ar an staidreamh a rá nach i dtithe ósta ná bia a bhí na ráigeanna á n-aimsiú.

“Má chuaigh mise amach cúig lá ó shin agus má tholg mé an víreas i mbialann, beidh sé ag borradh leis go ciúin i mo chorp ar feadh trí lá agus ansin mé á scaipeadh agus b’fhéidir á thabhairt do mo mhuintir ar feadh dhá lá eile sula mbeidh aon chomharthaí sóirt le haithint ormsa. Is ag an tráth sin amháin a fhanfaidh mé amach ó dhaoine eile agus a lorgóidh mé tástáil.

“Sonraí na ndaoine a raibh mé i dteagmháil leo sa dá lá sula raibh aon chomharthaí sóirt den ghalar orm a lorgóidh lucht sláinte phoiblí. Má bhíonn an galar tolgtha ag mo mhuintir nó mo chairde, is ráig sa teach nó ráig sa phobal a bheidh inti cé gur i mbialann a tholg mé ar dtús é agus gur thug mé liom abhaile é.”

Dúirt sé go raibh neart fianaise idirnáisiúnta ann go gcothaíonn ócáidí sóisialta, tithe tábhairne agus bialanna san áireamh, scaipeadh an ghalair seo i measc an phobail.

“I mBaile Átha Cliath is scaipeadh sa bpobal is siocair le cás amháin as gach trí chás. Cá bhfuil an scaipeadh sin ag tarlú? I ngach aon áit a mbíonn muid bailithe le chéile go sóisialta – ár dtithe, ionaid aclaíochta, tithe tábhairne, bialanna. Faraor tá a fhios againn go ngabhfaidh an galar seo ó smacht mura stopfaidh muid ag cruinniú le chéile sna háiteanna sin.”

Fág freagra ar 'Srianta Leibhéal 3 á gcur i bhfeidhm ar Bhaile Átha Cliath ó mheán oíche'