Plean ag an Roinn Oideachais trialacha Béarla a thabhairt isteach bliain sula gcuirfí ar fáil i nGaeilge iad

Bhí sé i gceist ag an Roinn Oideachais trialacha Béarla a thabhairt isteach ag an dara leibhéal bliain sula dtabharfaí isteach trialacha Gaeilge - fiú i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge

An Coimisinéir Teanga

Bhí an Roinn Oideachais ar tí trialacha caighdeánacha Béarla a thabhairt isteach do dhaltaí dara leibhéal, bliain sula gcuirfí na trialacha caighdeánacha céanna ar fáil i nGaeilge.

Bhí sé i gceist ag an Roinn na tástálacha Béarla a thabhairt isteach bliain níos túisce ná na tástálacha Gaeilge fiú i scoileanna Gaeltachta agus scoileanna lán-Ghaeilge.

Tháinig an méid seo chun solais i dTuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara Teanga don bhliain 2015, ar foilsíodh ar maidin í.

Cé go bhfáiltíonn an Coimisinéir Teanga, Rónán Ó Domhnaill, ina thuarascáil roimh na moltaí oideachais don Ghaeltacht a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais anuraidh, tá cur síos aige chomh maith ar imscrúdú ar cuireadh tús leis anuraidh toisc amhras a bheith ann go raibh a ndualgas reachtúla teanga á sárú ag an Roinn.

Ar deireadh thiar, d’éirigh an Coimisinéir as a imscrúdú nuair a dheimhnigh an Roinn Oideachais agus Scileanna dó nach rabhthas chun na trialacha caighdeánacha a thabhairt isteach in aon chor, i mBéarla ná i nGaeilge.

Tógadh an cinneadh na trialacha a chaitheamh i dtraipisí i bhfianaise mholtaí Thuarascáil Travers a foilsíodh mar chuid den phlé idir lucht ceardchumainn agus an Roinn faoi athchóiriú na Sraithe Sóisearaí.

Thug an Coimisinéir le fios don Roinn nárbh ionann a chinneadh an t-imscrúdú a scor agus géilleadh do sheasamh na Roinne maidir leis an gceist seo. Dúradh leis an Roinn “go bhféadfaí glacadh leis go rachadh Oifig an Choimisinéara i mbun imscrúdú athuair dá gcinnfí amach anseo na trialacha caighdeánacha a dhéanamh agus an leagan Béarla a thionscnamh níos túisce ná an leagan Gaeilge”.

Fág freagra ar 'Plean ag an Roinn Oideachais trialacha Béarla a thabhairt isteach bliain sula gcuirfí ar fáil i nGaeilge iad'

  • padraig

    Bhfuil aon teora le teanntas maslach na Roinne Orwellian seo agus an dtiocfaidh deireadh go deo leis? Nach umhal tlaith gan ghus ataimid, raite go gcuirimd suas le cos-ar-bolg siorai seasta ón Taliban seo agus einne chun a ndushlain a thabhairt?Straois gach duine saite ina Iphone (.i. i bpoll a thona), sin e agat anois e.