Níos mó pointí Ardteiste ná riamh cheana ag teastáil do go leor cúrsaí

D’fhág an t-ardú ar na gráid a bronnadh ar dhaltaí Ardteiste na bliana seo go bhfuil níos mó pointí ná riamh cheana ag teastáil do go leor cúrsaí

Níos mó pointí Ardteiste ná riamh cheana ag teastáil do go leor cúrsaí

Tá ardú mór tagtha ar líon na bpointí a theastaíonn d’fhormhór na gcúrsaí tríú leibhéal agus níos mó pointí ná riamh cheana ag teastáil do chúrsaí áirithe.

I gcásanna áirithe d’fhéadfadh nach bhfaigheadh daoine a fuair breis is 600 pointe an cúrsa atá uathu.

Bhí ardú sna pointí i gceist i gcás 75% de chúrsaí Leibhéal 8 agus beagnach dhá thrian de chúrsaí Leibhéal 7/6.

Tá tairiscint faighte i mBabhta a hAon na dtairiscintí ag breis is 55,000 duine.

84,874 iarratas ar chúrsaí tríú leibhéal a fuair an CAO i mbliana, le hais 78,000 anuraidh.

Fuair leath de na daoine a rinne iarratas ar chúrsaí Leibhéal 8 a gcéad rogha ón CAO, laghdú beag i gcomparáid leis an mbliain seo caite nuair is 52% a bhí i gceist.

Fuair 79% de dhaoine a rinne iarratas ar chúrsaí Leibhéal 8 ceann de na chéad trí rogha a bhí acu. 90% de dhaoine a rinne iarratas ar chúrsaí 7/6 a fuair a gcéad rogha agus fuair beagnach an uile dhuine a rinne iarratas dá leithéid ceann dá gcéad trí rogha.

Is féidir le hiarratasóirí na tairiscintí a fheiceáil ar www.cao.ie anois agus glacadh leo ansin. Gheobhaidh iarratasóirí téacs agus ríomhphost chomh maith, má tá a leithéid roghnaithe acu.

Tá go dtí a 3pm Dé Luain seo chugainn, an 13 Meán Fómhair, ag iarrthóirí le glacadh leis an gcéad tairiscint sin nó tarraingeofar siar í.

Má ghlacann tú leis an rogha a fuair tú inniu, ní chuirfidh an cinneadh sin aon bhac ort má éiríonn leat do chéad rogha a fháil sa gcéad bhabhta tairisceana eile.

Beidh an dara babhta tairiscintí le feiceáil ar shuíomh an CAO ó 10am Dé Luain, an 23 Meán Fómhair.

Fág freagra ar 'Níos mó pointí Ardteiste ná riamh cheana ag teastáil do go leor cúrsaí'