Níl an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó do sheirbhísí ateangaireachta

De réir figiúirí nua, bhain beagnach 60% de na hiarratais ar sheirbhísí ateangaireachta sna cúirteanna leis na trí theanga is mó éileamh

Níl an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó do sheirbhísí ateangaireachta

Níl an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó a lorgaítear seirbhísí ateangaireachta iontu sna cúirteanna.

De réir figiúirí nua, caitheadh €5.1 milliún ar sheirbhísí ateangaireachta sna cúirteanna le cúig bliana anuas.

Níl aon bhriseadh síos ar fáil ó Sheirbhís na gCúirteanna ar an gcaiteachas de réir teanga, ach léiríonn na figiúirí gur beag éileamh a bhíonn ar sheirbhísí ateangaireachta i nGaeilge.

9,070 iarratas a rinneadh ar sheirbhísí ateangaireachta sna cúirteanna anuraidh.

Bhain 7,740 de na hiarratais sin le héileamh ar sheirbhísí ateangaireachta sna deich dteanga is mó a mbíonn éileamh orthu.

De réir anailís atá déanta ag Tuairisc.ie ar na figiúirí nua, bhain beagnach 60% de na hiarratais leis na trí theanga is mó éileamh– An Pholainnis, An Rómáinis agus an Liotuáinis.

Tá an Ghaeilge áirithe i measc na dteangacha ‘Eile’ ar lorgaíodh seirbhísí ateangaireachta iontu in 2018. 1,330 iarratas a deineadh ar ateangaireacht sna teangacha ‘Eile’ sin go léir.


LÍON NA nIARRATAS AR SHEIRBHÍSÍ ATEANGAIREACHTA


Teanga 2018 2017 2016 2015
Polainnis 2,587 2,155 2,420 2,141
Rómáinis 1,541 1,306 1,449 1,433
Liotuáinis 1,182 1,079 1,081 1,049
Rúisis 905 819 797 712
Laitvis 312 284 240 259
Mandairínis 205 149 243 251
Portaingéilis 430 357 232 166
Seicis 176 164 194 160
Fraincis 126 141 97 120
Araibis 276 167 183 118
Eile 1,330 1,176 1,079 1,081
Iomlán 9,070 7,217 8,015 7,490

An Teachta Dála de chuid Fhianna Fáil Éamon Ó Cuív a fuair na figiúirí nua ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Faoi Alt 8 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla tá sé ‘de cheart ag duine ceachtar de na teangacha oifigiúla a úsáid in aon chúirt nó in aon phléadáil in aon chúirt nó in aon doiciméad a eiseofar ó aon chúirt’.

De réir na reachtaíochta céanna, tá dualgas ar gach cúirt a chinntiú gur féidir le haon duine éisteacht a fháil sa teanga oifigiúil is rogha leis nó léi, agus ní mór a chinntiú chomh nach bhfágfar ‘faoi mhíbhuntáiste’ mar gheall ar an rogha a dhéanann sé. D’fhonn a chinntiú nach mbeidh aon duine faoi mhíbhuntáiste féadfadh an chúirt pé socrú is gá a dhéanamh chun seirbhís ateangaireachta a chur ar fáil.

Níl ceart ar Bhreitheamh le Gaeilge ach amháin sa Ghaeltacht. 

Tá leasú molta ar Alt 8 den Acht Teanga sa reachtaíocht chun an t-acht a láidriú atá geallta le fada.

Faoin leasú sin thionólfaí ar a  laghad  suí  amháin  de  chuid  na Cúirte  Dúiche  in  aghaidh  na  bliana  i nGaeilge  i ngach ceann de na ceantair a fhreastalaíonn ar limistéir Ghaeltachta.


Costas na seirbhísí ateangaireachta


2014 € 2015 € 2016 € 2017 € 2018 €
1,007,562.52 923,490.48 1,065,695.48 1,031,678.91 1,077,893.74

Fág freagra ar 'Níl an Ghaeilge i measc na ndeich dteanga is mó do sheirbhísí ateangaireachta'

  • Aililiú!

    Níl sa ‘cheart’ a leagtar síos in Acht na dTeangacha Oifigiúla ach cac asail i dtaca le cearta an tsaoránaigh. Ach tá tábhacht mhór leis, mar sin féin: tugann sé an “ceart” don Stát an Béarla a úsáid ina ghnóthaí le saoránach na Gaeilge i.e. an Béarla a chur idir é agus saoránach na Gaeilge – an dóigh chéanna a gcuireann sé an Béarla idir é féin agus daoine le Polainnis, Sínis, Rómáinis etc. (Sea, ba chóir go ndéanfadh an Stát freastal ar na saoránaigh, seachas bheith ag maíomh “ceart” le gan sin a dhéanamh) , ach ní hea: seo againn an stáitín bréan, oidhre dílis Impireacht Shasana in Éirinn.)

  • Pól Ó Braoin

    Sách ráite ag an té gan ainm thuas… Bheinn as mo mheabhair agus a iarraidh déileáil leis na cúirteanna ná leis na córais eile stáit i nGaeilge. Ba mhór an spóirt é aon uair a d’iarr mé an “rogha” Gaeilge a chur ag obair le mo chuid gnó a dhéanamh leis na státseirbhísigh suas go dtí seo… má bhí mé ag iarraidh aon mhaith a dhéanamh bhí orm casadh ar theanga oifigiúil na tíre seo… agus ba mhór an bac orm é, cheapfainn, mara raibh mé ábalta é a labhairt.