Meascán Mearaí 11 – comhrá le bearnaí/ agallamh ar phost (Cartlann)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht...

Meascán Mearaí 11  – comhrá le bearnaí/ agallamh ar phost (Cartlann)

Bainisteoir agus Naoise

Gníomhaíocht 1:

Tá Naoise ag dul faoi agallamh do phost sa pháipéar áitiúil. Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht caint Naoise a chumadh. Nuair atá sé déanta agaibh déan an t-agallamh a aithris os ard.

Bainisteoir: Inis dom cén fáth go bhfuil an post seo uait?
Naoise:
Bainisteoir: Cad é an scéal nuachta is mó a chuaigh i bhfeidhm ort le déanaí?
Naoise:
Bainisteoir: An gceapann tú go mbeidh Donald Trump sásta, nó in ann, aon ní a dhéanamh faoi sin?
Naoise:
Bainisteoir: Aontaím leat. Ar ábhar eile; inis dom cad iad na scéalta áitiúla is mó atá ag dó na geirbe ag an bpobal, meas tú?
Naoise:
Bainisteoir: An dóigh leat go bhfuil an fhadhb chomh dona sin?
Naoise:
Bainisteoir: Ní dóigh go bhfuil cothrom na Féinne á thabhairt agat do na Gardaí
Naoise:
Bainisteoir: Tá a ndícheall á dhéanamh acu, dar liom. Bíonn siad ag snámh in aghaidh easa go minic.
Naoise:
Bainisteoir: Is Garda í mo bhean chéile.
Naoise: (geit bainte as agus náire air)

Gníomhaíocht 2:

 

Gníomhaíocht 3:

Ag obair leis an duine in aice  leat déan iarracht bhur n-agallamh féin a scríobh. Bain úsáid as cuid de na focail san agallamh samplach. Déan nathanna eile a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie

  • Nuair atá sé déanta déan é a aithris os ard.
  • Déan é a aithris do bheirt eile agus éist leis an agallamh a bhí acusan.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 11 – comhrá le bearnaí/ agallamh ar phost (Cartlann)'