Meascán Mearaí 14 – Rólghlacadh! (Cartlann)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 14 – Rólghlacadh! (Cartlann)

1) Buaileann an madra seo lena chara leathuair an chloig i ndiaidh don phictiúr seo a bheith tógtha. Ag obair le do pháirtnéir ligigí oraibh gur sibhse an dá mhadra. Scríobh an comhrá a bheadh eadraibh. Úsáidigí bhur samhlaíocht! Bíodh tagairt do na ceisteanna/feidhmeanna teanga seo thíos sa chomhrá.

  • Cén chaoi a mothaíonn siad?
  • Céard faoi a bhfuil siad ag caint?
  • Cé faoi a bhfuil siad ag caint?
  • Céard a tharla roimh an bpictiúr?
  • Cad a tharla díreach ina dhiaidh?
  • Bíodh dúil i gceist.
  • Bíodh frustrachas agus/nó éad i gceist.

2) Nuair a bheidh an comhrá scríofa agaibh déanaigí é a aithris. Ansin  bog ar aghaidh go dtí duine eile sa rang agus déan do chomhrá féin, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 14 – Rólghlacadh! (Cartlann)'