Meascán Mearaí 13 – Rólghlacadh!

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 13 – Rólghlacadh!

Gníomhaíocht 1

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

Ábhar machnaimh:

  1. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  2. Céard a tharla roimhe seo?
  3. Céard faoi a bhfuil sé ag smaoineamh?
  4. Ar tugadh roghanna dó?
  5. Cad a tharlóidh ina dhiaidh seo?

Gníomhaíocht 2

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus déan na pointí atá agat a roinnt leis/léi. Is féidir seo a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 13 – Rólghlacadh!'