Meascán Mearaí 01- Cé a rinne é? (Cartlann 2016)

FOGHLAIMEOIRÍ: Is bleachtairí tú féin agus do leathbhádóir... níl le déanamh agaibh ach fáil amach cé a rinne é!

Is bleachtairí tú féin agus do leathbhádóir agus tá oraibh fiosruithe agus iniúchadh a dhéanamh ar choireanna. Thíos tá roinnt eolais faoi chás atá idir lámha agaibh i láthair na huaire. Ar dtús, tá cur síos ar an gcoir agus na fíricí eile a bhaineann leis an gcás. Ina dhiaidh sin, tá eolas/cuntas ó thriúr a bhfuil sibh in amhras fúthu. Tá duine acu, ar shlí amháin nó ar shlí eile, tar éis a thabhairt le fios go bhfuil siad ciontach. Léigh an méid thíos go cúramach agus déan iarracht an mhéar a shíneadh.

 • Tráthnóna Dé Céadaoin seo caite idir a 4.00i.n. agus 5.00i.n goideadh €350 ó oifig na scoile.
 • Bhí an t-airgead i gclúdach litreach gorm i mbosca oráiste.
 • Bhí an bosca faoi ghlas i dtaisceadán san oifig.
 • Briseadh isteach sa taisceadán le huirlis éigin, a tógadh ón seomra adhmadóireachta.
 • Chonacthas gluaisteán bán ag fágaint na scoile timpeall an ama sin.
 • Na daoine a bhí sa scoil ag an am ná:
 • An Príomhoide, a bhí ag obair in oifig eile.
 • An Rúnaí, a bhí ag cabhrú leis an nglantóir i seomra na ríomhairí.
 • Bhí grúpa ceol traidisúnta ag cleachtadh faoi stiúir an Mháistreás Ní Shé.
 • Bhí foireann peile na gcailíní ag traenáil leis an Máistir Ó Cinnéide.
 • Bhí grúpa eile ag obair ar an tionscadal adhmadóireachta leis an Máistir Ó Riain.

 

Lisa na Lúbaireachta

 • D’fhan mé ag caint leis an múinteoir Béarla tar éis an ranga dheireanaigh.
 • Timpeall a ceathair chuaigh mé chuig an seomra ina raibh an ceol traidisiúnta ar siúl.
 • Bhí dearmad déanta agam ar m’fheadóg stáin agus b’éigean dom dul ar ais chuig mo thaisceadán.
 • Ní fhaca mé aon duine ag an oifig, ná timpeall na hoifige.
 • Níl aon charr agam ach tá carr bán ag duine de na buachaillí sa rang, is dóigh liom.
 • Bhí a fhios agam go raibh go leor airgid san oifig. Níl a fhios agam cé a thóg an t-airgead.
 • D’fhág mé an scoil ag a 5.20i.n.
 • Thug mo mháthair síob abhaile dom.

 

 • Níl aon charr agam agus níl aithne agam ar aon duine le carr bán.
 • Bhí mé sa scoil ag an am.
 • An rang deireanach a bhí agam ná Fraincis agus bhí orm dul suas go hurlár a trí chun mo leabhair a thógáil as mo thaisceadán.
 • Bhí sé deich tar éis a ceathair sular tháinig mé anuas staighre arís.
 • Thug mé nóta don rúnaí san oifig agus chuaigh mé chuig an traenáil peile.
 • Ní raibh a fhios agam go raibh cúpla céad euro san oifig.
 • Níl a fhios agam cé a thóg é agus ní fhaca mé éinne le bosca oráiste.
 • Thiomáin mé abhaile timpeall ag 5.20 i.n.

 

Micheal Mallaithe

 • Níl aon charr bán agam; tagaim ar scoil ar an rothar.
 • Bhí a fhios agam go raibh go leor airgid san oifig, cúpla míle euro, b’fhéidir.
 • Bhí mé ag obair ar an tionscamh adhmadóireachta óna 3.50 i.n. go dtí tar éis a 5.00i.n.
 • Bhí an múinteoir adhmadóireachta liom an t-am ar fad. Bhí sé sa seomra romham. (Tá sé seo dearbhaithe ag an múinteoir atá i gceist).
 • Ag a 4.30in. chuaigh mé chuig an leithreas.
 • Ag a 4.50i.n. chuaigh mé chuig an seomra ríomhairí le ríomphost faoin tionscnamh a sheoladh. Bhuail mé leis an nglantóir agus an rúnaí ansin.
 • Nuair a bhí mé críochnaithe sa rang chuaigh mé amach an doras cúil in éineacht leis na daoine eile agus chuaigh mé abhaile ar mo rothar.

Cliceáil anseo

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 01- Cé a rinne é? (Cartlann 2016)'

 • Bríd

  Seán Sleamhai

  “Thug mé nóta don rúnaí san oifig agus chuaigh mé chuig an traenáil peile.”

  … ach bhí an rúnaí i seomra na ríomhairí ag an am.