Ísliú céime ó chatagóir ‘A’ go ‘B’ do thrí cinn de cheantair Ghaeltachta, An Spidéal san áireamh

Thit líon na gceantar i gCatagóir A ó 24 go 21 ó rinneadh an Staidéar Cuimsitheach Teanga sa bhliain 2007. Méadú ar na ceantair a tháinig aníos go Catagóir B

Map1

Tá trí cinn de cheantair Ghaeltachta tite ó Chatagóir A go Catagóir B de réir an Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011 atá á fhoilsiú ar maidin – An Spidéal, Co na Gaillimhe, Ceathrú Thaidhg, i Maigh Eo, agus Cill Chuimín, i nGleann Trasna na Gaillimhe.

155 toghroinn ar fad atá sa Ghaeltacht.

21 toghroinn Ghaeltachta atá anois i gCatagóir A, de réir dháileadh na faisnéise a bhaineann le torthaí Dhaonáireamh 2011, agus 26 agus 108 toghroinn atá i gCatagóirí B agus C faoi seach.

24 toghroinn a áiríodh i gCatagóir A sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch a foilsíodh i 2007.

Le go mbeadh ceantar áirithe mar cheantar ‘Catagóir A’ ní mór do 67% den phobal ann a bheith ina gcainteoirí laethúla Gaeilge.

Ó thit Ceathrú Thaidhg go Catagóir B, fágann sé nach bhfuil aon toghroinn fágtha i gcontae Mhaigh Eo atá i gCatagóir A. Tá 12 toghroinn i nGaeltacht na Gaillimhe, cúig cinn i gCorca Dhuibhne agus ceithre cinn i nGaeltacht Thír Chonaill atá i gCatagóir A.

Áirítear Rann na Feirste i nGaeltacht Thír Chonaill le toghroinn Anagaire i gCatagóir B ach maítear sa tuarascáil go mbeadh an ceantar ar aon dul le ceantair Chatagóir A “dá bhféadfaí scagadh poiblí a dhéanamh ar fhaisnéis teanga” na mbailte fearainn sa cheantar.

Tá an bhearna idir na ceantair a bhí ag bun Chatagóir A agus ag barr Chatagóir B sa bhliain 2007 fós le tabhairt faoi deara sa taighde nua. Tá méadú le feiceáil, áfach, i líon na gceantar atá anois i gCatagóir B, go háirithe i gCiarraí agus i Múscraí. Tá méadú tagtha chomh maith ar líon na gcainteoirí laethúla i gceantair áirithe i gCatagóir B, ina measc Ráth Chairn na Mí agus Béal Átha an Ghaorthaidh i gCorcaigh.

Tá 26 toghroinn i gCatagóir A agus 108 toghroinn i gCatagóir C, de réir an uasdátaithe.

Cuimsíonn Catagóir A na toghranna a bhfuil breis agus 67% den daonra iomlán ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Deirtear sa tuarascáil gur ionann 67% den phobal a bheith ina gcainteoirí laethúla agus tairseach chinniúnach theangeolaíoch.

Is iad na ceantair i gCatagóir B na toghranna sin a bhfuil idir 44%-66% den daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. Tá úsáid na Gaeilge le sonrú sna ceantair seo ach is léir go bhfuil úsáid an Bhéarla in uachtar iontu. Is i gcomhthéacs scoile is mó atá an Ghaeilge á húsáid ag daoine óga sna ceantair seo.

Rangaítear i gCatagóir C ceantair ina bhfuil faoi bhun 44% den daonra ina gcainteoirí laethúla. Sa chás seo, úsáidtear an Ghaeilge fós i gcuid de na gréasáin aitheantais agus de na hinstitiúidí oideachais agus pobail sna ceantair ach baintear leas an-teoranta aisti mar theanga phobail.

Deirtear sa tuarascáíl nua go bhfuil “bearna shuntasach idir líon na gcainteoirí gníomhacha Gaeilge i measc an aosa óig agus líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa phobal trí chéile i gcás na Limistéar Pleanála Teanga ar fad”.

Maítear leis nach féidir “talamh slán a dhéanamh de” go dtugann stádas mar cheantar Chatagóir A le fios “go bhfuil bonn seasmhach faoi chinniúint na Gaeilge” sa cheantar sin.

Tugtar le fios chomh maith go mbíonn meascán de “thoghranna a fhreagraíonn do phróifílí Chatagóirí A, B nó C” laistigh den Limistéar Pleanála Teanga céanna.


NA CEANTAIR I gCATAGÓIR A AGUS NA CEANTAIR A THIT Ó CHATAGÓIR A GO B


 

Tábla
FOINSE: Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011

 


NA CEANTAIR I gCATAGÓIR B 


Catagóir B Críochnúil
FOINSE: Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011

Fág freagra ar 'Ísliú céime ó chatagóir ‘A’ go ‘B’ do thrí cinn de cheantair Ghaeltachta, An Spidéal san áireamh'

  • Coiste Pobail na Tulaí

    Mar eolas tá ceantaireacha Na Minna agus An Tulach san áireamh i dtoghroinn Chill Chuimín chomh maith le Ros a Mhíl – níor mhór é sin a cheartú.

  • Donncha Ó hÉallaithe

    Ceartú beag eile: Figiúirí ón Daonáireamh i 2002 atá liostáilte don bhliain 2007 thuas. Deineadh an catagóiriú i 2007 ceart go leor bunaithe ar figiúirí Daonáirimh 2002!