Iarrtha ar an Aire Oideachais cinneadh faoi dheireadh a chur le scrúdú cainte a chur siar

Tá cuireadh tugtha ag an gCoiste don Aire Oideachais agus oifigigh shinsearacha sa Roinn Oideachais teacht os comhair an Choiste leis na hathruithe ar shiollabas Gaeilge an Teastais Shóisearaigh a phlé

Iarrtha ar an Aire Oideachais cinneadh faoi dheireadh a chur le scrúdú cainte a chur siar

Pictiúr: Sasko Lazarov/Photocall Ireland

Tá iarrtha ag Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán i dTithe an Oireachtais ar an Aire Oideachais Richard Bruton an cinneadh deireadh a chur leis an scrúdú roghnach Gaeilge don Teastas Sóisearach a chur siar ar feadh bliana le go bhféadfaí an cás a phlé.

Thug an Coiste cuireadh don Aire Oideachais agus oifigigh shinsearacha sa Roinn Oideachais teacht os comhair an Choiste leis na hathruithe ar shiollabas Gaeilge an Teastais Shóisearaigh a phlé.

Dúirt cathaoirleach an Choiste, Catherine Connolly, le Tuairisc.ie gur chuir a raibh le rá ag múinteoirí, a bhí os comhair an choiste an tseachtain seo caite, faoin gcinneadh deireadh a chur leis an scrúdú cainte roghnach don Teastas Sóisearach “iontas” uirthi agus nach raibh ciall leis an gcinneadh deireadh a chur le scrúdú cainte sa Teastas Sóisearach.

“Tá a fhios agam nach raibh gach uile scoil ag baint úsáid as ach bhain a lán scoileanna úsáid as an scrúdú béil. D’aontaigh mise agus gach Teachta Dála eile leis an gcur i láthair a rinne na múinteoirí an tseachtain seo caite. Níl ciall ná réasún leis an gcinneadh fáil réidh leis an scrúdú, go háirithe an scrúdú Gaeilge i gcomhthéacs an pholasaí nua oideachais don Ghaeltacht,” a dúirt sí.

Dúradh ag cruinniú de Choiste Oireachtais na Gaeilge agus na Gaeltachta Dé Céadaoin seo caite gur ‘botún’ mór a bhí ann fáil réidh le scrúdú cainte an Teastais Shóisearaigh, botún a dhéanfadh “dochar as cuimse d’fhoghlaim na Gaeilge agus do chleachtadh na Gaeilge”.

Mhaígh ball amháin den toscaireacht, Máire Clár Nic Mhathúna, Príomhoide Scoil Naomh Cholmcille, Oileán Thoraí, a bhí i láthair ag an gcruinniú go n-imeodh “Gaeilge dhúchasach” na Gaeltachta as “iontach gasta” mura dtabharfaí aitheantas don teanga labhartha sa chóras.

Ní bheidh aon scrúdú cainte sa Ghaeilge, ná i dteanga ar bith eile, le déanamh ag aon scoláire a bheidh ag tosú ar an mheánscoil i bhfómhair na bliana seo.

Scrúdú roghnach a bhí sa scrúdú cainte a chuirtí ar fáil mar chuid den Teastas Sóisearach agus b’fhiú 40% den scrúdú iomlán é don té a dhéanfadh é.

Beidh dhá mheasúnú rangbhunaithe i gceist leis an Teastas Sóisearach nua. Beidh an dá cheann le déanamh sa tríú bliain. Beidh an dara ceann bunaithe ar thasc/gníomhaíocht a bhaineann leis an teanga labhartha (drámaíocht, cur i láthair, agallamh, ról-imirt, comhrá). Déanfaidh an múinteoir an dá cheann acu a mheas le tuairiscí (‘thar barr ar fad,’ ‘os cionn na n-ionchas,’ ‘ag teacht leis na hionchais’.)

Chomh maith leis an dá mheasúnú rangbhunaithe sin, beidh tasc measúnaithe eile i gceist agus cuirfear é seo ar aghaidh chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit le marcáil. Beidh 10% den mharc iomlán le fáil ar an tasc sin.

Fág freagra ar 'Iarrtha ar an Aire Oideachais cinneadh faoi dheireadh a chur le scrúdú cainte a chur siar'

  • Mánua

    Is fearr i bhfad scrúdú béil éigeantach do bheith ann. Ach maidir le todhchaí teanga na tíre is léir go bhfuil an curaclam ró-shimplí dos na scoláirí a labhrann Gaeilge sa bhaile nó atá ag freastal ar Ghaelcholáiste. Níor chóir curaclam Ghaeilge dos na foghlaimeoirí atá fíorbhunúsach a bheith in úsáid sna Ghaelcholáistí nó an dornán mheánscoileanna sa “Ghaeltacht” ina mbíonn an teagasc tré mheán na Gaeilge.