A mhíshástacht le Foras na Gaeilge curtha in iúl ag comhalta boird atá curtha ar fionraí

Maíonn Éamonn Ó Gribín gur sceitheadh eolas faoi leis na meáin agus nach bhfuil ‘aon rogha’ aige ach é féin a chosaint

A mhíshástacht le Foras na Gaeilge curtha in iúl ag comhalta boird atá curtha ar fionraí

Tá litir curtha faoi bhráid Fhoras na Gaeilge ag comhalta boird de chuid na heagraíochta sin, litir ina bhfuil sraith ceisteanna faoin bpróiseas a d’fhág go bhfuil an comhalta sin ar fionraí faoi láthair.

I litir atá seolta ag Éamonn Ó Gribín chuig Foras na Gaeilge, tugann sé le fios gur cúis iontais dó nach bhfuair sé aon chosaint ó Fhoras na Gaeilge nuair a fuarthas litir ghearáin inar cuireadh ina leith go raibh ‘mí-iompar tromchúiseach’ ar bun aige agus é ar cuairt ar oifigí Gaelscoileanna Teo.

Maíonn Ó Gribín sa litir nach bhfuil ‘aon rogha’ aige ach a ‘dhea-cháil’  a chosaint é féin, toisc gur sceitheadh eolas faoi agus gur ainmníodh sna meáin é mar an té atá curtha ar fionraí ó Bhord an Fhorais.

Maíonn sé nach bhfuil an dara rogha aige ach an oiread ach ceisteanna a fhreagairt ó na meáin faoi cé acu an bhfuil an t-eolas atá acu faoina thréimhse fionraíochta cruinn nó míchruinn.

Tuigtear do Tuairisc.ie go bhfuil ceisteanna curtha sa litir ag Ó Gribín chomh maith a bhaineann le ballraíocht an choiste osradhairc de chuid an Fhorais a mhol go gcuirfí ar thréimhse fionraíochta é.

Cuireann sé a mhíshástacht in iúl sa litir freisin faoi ghnéithe de phróiseas smachtaithe eile in 2013.  Cuireadh litir rabhaidh chuige an uair sin faoi ábhar eile.

Rinne Ó Gribín achomharc le Foras na Gaeilge faoin bpróiseas sin agus mar thoradh ar an achomharc cinneadh an rabhadh a chur ar ceal agus glanadh an taifead.

Tá sé curtha i leith Éamonn Uí Ghribín i litir ghearáin go raibh ‘mí-iompar tromchúiseach’ ar bun aige agus é ar cuairt ag oifigí na heagraíochta Gaelscoileanna Teo i mí an Mheithimh. Tá na líomhaintí seo séanta as éadan aige.

Tuigtear do Tuairisc.ie go ndearna fostaí de chuid Gaelscoileanna Teo gearán i scríbhinn le Foras na Gaeilge faoi Ó Gribín i ndiaidh dó cuairt a thabhairt ar an eagraíocht ar an 13 Meitheamh.

Tá sé curtha i leith Uí Ghribín go bhféadfadh go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha do ‘dhea-cháil’ Fhoras na Gaeilge ag baint leis an mí-iompar atá curtha ina leith sa litir ghearáin.

Nuair a labhair Tuairisc.ie an tseachtain seo le hÉamonn Ó Gribín faoin méid atá curtha ina leith, shéan sé na líomhaintí “go hiomlán”.