FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Imní an Aosa Óig (i gcomhar le TG4.ie/Foghlaim)

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 Foghlaim agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
   1. Cén fáth a ndearnadh an mhír nuachta seo, meas tú?
   2. Cár chruinnigh na daltaí le chéile?
   3. Luaigh dhá rud a bhí le rá ag an chéad bheirt scoláirí a labhair.
   4. Cén bhaint atá ag ceardchumainn leis an scéal?
   5. Cén fáth a luaitear an Spidéal?
   6. Cén fáth a luann Finnian Mac Choiligh an Rúis agus Stáit Aontaithe Mheiriceá?
   7. Cén tábhacht a bhaineann leis an bhfigiúr 150?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Céard a cheapann tú féin faoi bhfeachtasaíocht atá déanta ag an aos óg faoin athrú aeráide?
 • Ar ghlac tú féin páirt in aon fheachtas nó an bhfuil aon ní á dhéanamh agat go pearsanta ar son na timpeallachta?

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Imní an Aosa Óig (i gcomhar le TG4.ie/Foghlaim)'