FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Fóram na ndaltaí

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

  • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3: Ceisteanna Ginearálta:

• Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
• Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.

1) Cad é bunús na míre seo?
2) Cén bhaint atá ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta leis an ócáid?
3) Cén sprioc atá ag na grúpaí atá bunaithe ag na daltaí?
4) Cad as do Phádraig Mac Donncha?
5) Luaigh rud amháin atá le rá ag Caoimhe Ní Chualáin?
6) Cén fáth a luann Toirdealbhach “dea-chleachtas”?
7) Déan cur síos ar an méid atá le feiscint sa phictiúr thíos.

 

Gníomhaíocht 4: Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5: Ábhar plé le do pháirtí:

Seo nasc chuig an rannóg acmhainní ar shuíomh COGG. Déan cuardach ar na hacmhainní a bhaineann leis an nGaeilge.
• Roghnaigh ceann acu agus déan cur síos air.
• Déan do chuntas a roinnt le do pháirtí.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Fóram na ndaltaí'