‘Fearg agus frustrachas’ ar lucht na Gaeilge faoi bhac roimh pholasaí nua maidir le comharthaíocht sráide

Chuir an DUP in iúl roimh chruinniú de chuid Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste aréir go raibh sé i gceist acu comhairle dlí bhreise a lorg dá nglacfaí leis an rún maidir le comharthaíocht dhátheangach

‘Fearg agus frustrachas’ ar lucht na Gaeilge faoi bhac roimh pholasaí nua maidir le comharthaíocht sráide

Tá bac curtha ag an DUP roimh pholasaí nua maidir le comharthaíocht sráide a dhéanfadh níos fusa é do dhaoine i gcathair Bhéal Feirste comharthaí sráide Gaeilge a éileamh agus a fháil.

Cuireadh ar athlá an rún faoin pholasaí nua comharthaíochta sráide a bhí le plé ag cruinniú de chuid Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste a reáchtáladh ar líne aréir.

Le déanaí vótáil Coiste Acmhainní agus Polasaí Straitéiseach na Comhairle Cathrach ar son an dréachtphlean comharthaíochta sráide nua agus bhí dóchas ann ó shin go nglacfaí leis an rún ag cruinniú míosúil na Comhairle Cathrach.

Comhairleoirí de chuid Shinn Féin, Comhaontas Glas, an SDLP agus Páirtí na Comhghuaillíochta a thacaigh leis an dréachtphlean ag céim an choiste.

Chuir an DUP in iúl roimh an chruinniú aréir go raibh sé i gceist ag an pháirtí bac a chur roimh an pholasaí agus comhairle dlí bhreise a lorg dá nglacfaí leis an rún, rud a d’fhéadfadh bac a chur ar an rún agus a chuirfeadh moill trí mhí ar a laghad ar an pholasaí nua.

Dúirt Padaí Ó Tiarnaigh, Feidhmeannach Cumarsáide Chonradh na Gaeilge agus urlabhraí ón ghrúpa feachtasaíochta teanga An Dream Dearg go raibh “fearg agus frustrachas” ar lucht na Gaeilge i mBéal Feirste faoin scéal is déanaí.

Dúirt Ó Tiarnaigh go bhfuil an polasaí maidir le comharthaíocht sráide, atá i bhfeidhm ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste ó 1997, “lofa agus leatromach” toisc an bac “ollmhór” a chuireann sé roimh dhaoine atá ag lorg comharthaíocht sráide Ghaeilge.

Faoin pholasaí sin, is gá achainí ó thrian de lucht cónaithe na sráide a chur faoi bhráid na Comhairle Cathrach sula gcuirfí tús leis an phróiseas. Is gá do 67% de lucht na sráide a chur in iúl don Chomhairle trí shuirbhé go dtacaíonn siad leis an éileamh sula ndéanfaí comhartha sráide Gaeilge a chur in airde. Glactar le haon suirbhé nár freagraíodh mar vóta i gcoinne an éilimh.

Faoin dréachtpholasaí nua, atá bunaithe ar mholtaí atá sa Chairt Eorpach i dtaca le teangacha mionlaithe, is féidir le duine amháin atá ina chónaí ar an tsráid achainí a dhéanamh ar son comhartha sráide Gaeilge agus an achainí sin a dhéanamh i ríomhphost. De réir an pholasaí nua, níor ghá ach do 15% de na daoine atá ina gcónaí ar shráid tacú leis an éileamh sula gcrochfaí comhartha sráide Gaeilge.

Dúirt Ó Tiarnaigh gur “céim shuntasach agus stairiúil” a bheadh sa pholasaí nua comharthaíochta do lucht na Gaeilge sa chathair,  atá “ag troid ar son a gcearta teanga le blianta fada”.

“Is ceist í seo atá á plé le fada agus is gá aitheantas a thabhairt do ghníomhaithe teanga agus do phobal na Gaeilge i gcathair Bhéal Feirste a sheas an fhód ar an cheist seo ar feadh blianta fríd chomharthaí Gaeilge a chur in airde iad féin, fríd dúshláin chúirte a thabhairt i gcoinne an tseanpholasaí agus fríd stocaireacht,” a dúirt Padaí Ó Tiarnaigh.

Dúirt Ó Tiarnaigh go leanfar leis na hiarrachtaí chun an polasaí nua comharthaíochta a chur i bhfeidhm.

Fág freagra ar '‘Fearg agus frustrachas’ ar lucht na Gaeilge faoi bhac roimh pholasaí nua maidir le comharthaíocht sráide'