Fainic curtha ag Holohan ar Harris faoi chuairteoirí ón mBreatain a bheith ag seachaint an choraintín

I litir a sheol an Dr Tony Holohan chuig an Aire Sláinte Simon Harris dúirt sé go bhféadfadh lúb ar lár faoi chúrsaí taistil a bheith ina contúirt sláinte don phobal

Fainic curtha ag Holohan ar Harris faoi chuairteoirí ón mBreatain a bheith ag seachaint an choraintín

Tá fainic curtha ag an bPríomhoifigeach Leighis, an Dr Tony Holohan, ar an Rialtas go bhféadfadh paisinéirí a bheadh ag teacht chun na tíre seo as an mBreatain an coraintín 14 lá a sheachaint ach taisteal go dtí an Tuaisceart agus a mbealach a dhéanamh ó dheas ansin.

I litir a sheol an Dr Holohan chuig an Aire Sláinte Simon Harris ar an 12 Bealtaine, dúirt sé go bhféadfadh an lúb ar lár seo a bheith ina contúirt sláinte don phobal.

Mhol an Dr Holohan don Rialtas dul i ngleic leis an gcontúirt a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr “cásanna thar tír isteach a bheadh bainteach le taisteal nach raibh riachtanach ón mBreatain agus tríd an mBreatain go Tuaisceart Éireann agus as sin ó dheas den teorainn”. Tharlódh sin, a dúirt sé, sa gcás go mbeadh rialacha éagsúla i bhfeidhm maidir le daoine ag taisteal ó áiteanna thar lear.

Dúirt an Dr Tony Holohan le Coiste Covid-19 na Dála inniu nach bhféadfadh sé aon gheallúint a thabhairt faoi cathain a bheifí in ann deireadh a chur leis na rialacha coraintín 14 lá atá ar phaisinéirí a thagann isteach chuig aerfoirt agus calafoirt na hÉireann.

“Tá sé i bhfad róluath chun aon mheasúnú a dhéanamh, braitheann sé ar an staid ina mbeidh ionfhabhtuithe ar an oileán seo, sa mBreatain, sna Stáit Aontaithe agus sa gcuid eile den domhan,” a dúirt sé.

Chosain an Dr Tony Holohan an cinneadh a rinneadh maidir le cathain ba cheart srianta a chur ar chuairteoirí chuig ionaid altranais. 

Mhaígh sé gur chuir an tír seo srianta i bhfeidhm “níos gasta ná aon tír eile sa domhan” chomh luath is a deimhníodh cás den choróinvíreas in ionad altranais.

Ag cruinniú an lae inniu i dTeach Laighean, d’admhaigh Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte, Jim Breslin, gurbh amhlaidh “a caitheadh le chéile”  an córas tástála do Covid-19 ach mhaígh sé go raibh an córas á athdhearadh anois “ó bhun go barr” ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Dúirt Jim Breslin leis an gcoiste Oireachtais speisialta ar an gcoróinvíreas gurb í an sprioc atá acu anois go mbeadh torthaí 70% de na tástálacha ar ais i gceann trí lá.

Dúirt sé chomh maith go leanfaí leis an socrú leis na hospidéil phríobháideacha mar go bhféadfadh brúisc eile den ghalar a bheith ann.

“Ní córas sláinte muid a bhfuil acmhainn rómhór againn,” a dúirt sé.

Dúirt sé gur mór an dúshlán a bheidh s roimh an gcóras sláinte go ceann tamall fada mar go dtógfadh cuid mhór córacha leighis níos mó ama agus go gcosnódh siad níos mó.

Dúirt an Príomhoifigeach Leighis Tony Holohan leis an gcoiste gur “sárú rúndachta, agus sin eile”a bhí sa nós a bhí ag an HSE torthaí tástála Covid-19 fostaithe a chur ar fáil dá bhfostóirí.

Dúirt Holohan nár chóir go mbeadh fostóirí ag fáil “aon torthaí a bhaineann le duine ar bith dá bhfostaithe”.

Dúirt sé an méid sin tar éis dó a theacht chun solais gur chuir an HSE na torthaí tástála ar fail d’fhostóirí ina lán cásanna, agus i roinnt cásanna, rinneadh sin sular cuireadh ar fáil don fhostaí féin iad.

Fág freagra ar 'Fainic curtha ag Holohan ar Harris faoi chuairteoirí ón mBreatain a bheith ag seachaint an choraintín'