Eolas nua ar fáil faoi aois na ndaoine a bhásaigh in Éirinn le Covid-19

Ceathrar idir 23-30 bliain d’aois atá básaithe ó dheas go dtí seo de thoradh an choróinvíris agus tromlach mór na marbh os cionn 70 bliain

Eolas nua ar fáil faoi aois na ndaoine a bhásaigh in Éirinn le Covid-19

Bhí 87% de na daoine a raibh Covid-19 orthu a bhásaigh go dtí seo ó dheas 70 bliain d’aois nó os a chionn agus 1% a bhí 40 bliain d’aois nó faoina bhun.

Tá sé mar pholasaí ag an Roinn Sláinte gan mioneolas a thabhairt faoi líon na ndaoine in aoisghrúpaí áirithe a bhásaigh nuair atá an líon sin an-bheag. Ach de réir anailíse atá déanta ag Tuairisc.ie ar fhigiúirí atá tugtha ag Príomhoifigeach Leighis na Roinne Sláinte, an Dr Tony Holohan, bhásaigh ceathrar a bhí idir 23-30 bliain d’aois ó thús na ráige agus ceathrar a bhí idir 30-40 bliain a bhásaigh.

Níor dheimhnigh an Dr Holohan an méid sin go hoifigiúil ach thug sé le fios gur faoi bhun cúigear a bhí líon na marbh sa dá aoisghrúpa sin.

Bhain 761 den 769 bás atá deimhnithe go dtí seo ó dheas le daoine a bhí os cionn 40 bliain d’aois.

23 bliain d’aois a bhí an duine ab óige a bhásaigh de thoradh na paindéime go dtí seo agus 105 a bhí an duine is sine.

Aoisghrúpa na ndaoine le Covid 19 a bhásaigh go dtí seo    

Aoisghrúpa Líon na marbh
0-20 bliain Duine ar bith
20-30 bliain Níos lú ná cúigear
30-40 bliain Níos lú ná cúigear
40-49 bliain 12
50-59 bliain 29
60-69 bliain 53
70 agus os a chionn 667
Iomlán 769

415 fear (54%) and 354 bean (46%) a bhí i gceist. 83 an aois mheánach a bhí acu agus 69 an aois ar an meán a bhí acu.

Maidir leis an 769 bás a deimhníodh go dtí seo tharla 386, nó 50.2%, san ospidéal. 

50 duine a bhásaigh in aonad dianchúraim.

Fág freagra ar 'Eolas nua ar fáil faoi aois na ndaoine a bhásaigh in Éirinn le Covid-19'