Cúiseanna imní faoi chóras cóireála séarachais nua pléite ag cruinniú i gConamara

Deir Údarás na Gaeltachta nach féidir aon tionsclóir eile a mhealladh chuig eastát tionsclaíochta na Tulaí i gConamara gan córas cóireála nua a bheith ann agus maíonn siadsan agus an EPA gur córas sábháilte ar ardchaighdeán atá i gceist

Cúiseanna imní faoi chóras cóireála séarachais nua pléite ag cruinniú i gConamara

D’fhreastail thart ar dhá scór duine ar chruinniú poiblí ar an Tulaigh aréir chun ceist an chórais cóireála séarachais atá le tógáil ar eastát tionsclaíochta na Tulaí a phlé. 

Coiste Pobail na Tulaí a d’eagraigh an cruinniú, an dara ceann faoin gceist seo,  le deis a thabhairt don phobal freagraí a fháil ar aon cheisteanna faoin togra a bhí fós ag déanamh tinnis dóibh. 

Bhí ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta atá i mbun an togra seo i láthair le freagraí agus aon eolas breise a sholáthar. 

Sula ndearna an tÚdarás aon chur i láthair vótáil tromlach a raibh i láthair i gcoinne an togra – cuid acu a raibh imní orthu faoi na himpleachtaí timpeallachta a bheadh aige agus cuid acu a cheap nach raibh a ndóthain eolais acu fós lena n-intinn a dhéanamh suas.

Beidh an córas cóireála seo ag freastal ar eastát tionsclaíochta na Tulaí agus an struchtúr féin tógtha ó thuaidh de na monarchana atá ar an eastát.

Ar chuid de na húdair imní a luaigh daoine aréir, bhíothas buartha go mbeadh drochbholadh ann, go sceithfeadh na tancanna dá mbeadh báisteach throm ann, agus go dtruailleofaí an abhainn a théann síos ón loch taobh thiar de cheannáras TG4. Cuireadh ceisteanna freisin faoi céard a tharlódh dá gclisfeadh an córas nó na caidéil agus faoi cén t-achar a thógfadh sé é a dheisiú agus an mbeadh aon mhísc déanta dá bharr. 

Bhí freagraí ar chuid mhaith de na ceisteanna sin agus moladh go bhféadfadh daoine a ghabháil ag breathnú ar an gcóras nua-aimseartha seo ag oibriú “go hiontach” i dTuaim nó i gCinn Mhara.

Ceann de na ceisteanna is casta an t-uisce ón gcóras a scaoilfeadh an píopa amach ag céibh Bhaile na hAbhann. Tá an ceantar seo ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, bíonn daoine ag iascach agus ag piocadh faochan ann agus tá an Trá Mhóir ansin. 

Dúradh ag an gcruinniú go mbeadh an t-uisce sin beagnach chomh glan agus go bhféadfaí é a ól ach bhí daoine den tuairim gurbh fhearr an píopa a chur níos faide i bhfarraige. Chuige sin chaithfí ceadúnas urthrá nó cladaigh a fháil agus bíonn moill mhór ag baint leis sin agus níl aon iarratas déanta faoina choinne go dtí seo.

Cnámh spairne eile sa scéal seo ná píopaí a chaithfear síos a chur faoi bhóithrín síos go dtí an chéibh agus an amhlaidh gur féidir sin a dhéanamh gan bhuíochas de na húinéirí talún ansin. 

Mheas lucht an Údaráis go raibh an cead sin ann faoin dlí in Acht Seirbhíse na mBóithre ach gurbh fhearr leo go mór comhoibriú leis an bpobal ar mhaithe le fostaíocht a chruthú sa gceantar.

Creideann an tÚdarás nach féidir aon fhorbairt eile ná aon tionsclóir eile a mhealladh chuig eastát tionsclaíochta na Tulaí gan an córas cóireála seo a bheith ann agus maíonn siadsan agus an EPA gur córas sábháilte ar ardchaighdeán atá i gceist. 

Dúirt Cathaoirleach Choiste Pobail na Tulaí ar Iris Aniar ar maidin go raibh fostaíocht ag teastáil go géar sa gceantar ach gur coiste pobail iadsan agus go nglacfaidís le toil an phobail nuair a bheidh a n-intinn déanta suas ag daoine. 

Fág freagra ar 'Cúiseanna imní faoi chóras cóireála séarachais nua pléite ag cruinniú i gConamara'