Cúig Ghaelscoil i measc scoileanna a bhfuil fadhbanna struchtúir leo

Measadh nuair a rinneadh scrúdú ar na scoileanna seo ag deireadh na bliana seo caite go raibh siad slán, ach fuarthas i scrúduithe níos mine a rinne innealtóirí na Roinne Oideachais le déanaí nach raibh

Cúig Ghaelscoil i measc scoileanna a bhfuil fadhbanna struchtúir leo

Tá cúig Ghaelscoil i measc an 17 scoil ar fhógair an Roinn Oideachais inniu go bhfuil fadhbanna struchtúir leo.

Tá sé ina imní go mbeidh moill ar na scoileanna ag oscailt agus gan ach coicíos fágtha i mbriseadh an tsamhraidh.

Tá athchóiriú buan ag teastáil ar na scoileanna seo ar fad ach idir an dá linn tá sé beartaithe obair athchóirithe shealadach a dhéanamh i gcuid acu ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta.

Fógraíodh cheana féin an samhradh seo go raibh tús á chur le hobair athchóirithe ar 22 scoil eile a raibh fadhbanna struchtúir iontu, cúig Ghaelscoil eile ina measc.

Is iad na gaelscoileanna atá ar an liosta nua scoileanna ar gá athchóiriú sealadach a dhéanamh orthu sna seachtainí amach romhainn, Gaelscoil Shliabh Rua, i gCill Tiarnáin i mBaile Átha Cliath; Gaelscoil na Giúise, Teach na Giúise, Baile Átha Cliath;  Gaelscoil Thulach na nÓg, Dún Búinne, contae na Mí; Gaelscoil na gCloch Liath, Cill Mhantáin; agus Gaelscoil Mhic Aodha i mbaile Chill Dara.

Measadh nuair a rinneadh scrúdú ar na scoileanna seo ag deireadh na bliana seo caite go raibh siad slán, ach fuarthas i scrúduithe níos mine a rinne innealtóirí na Roinne Oideachais le roinnt seachtainí anuas go bhfuil lochtanna ar na foirgnimh a chaithfear a chur ina gceart. 

An comhlacht tógála as Tír Eoghain Western Building Systems a thóg na scoileanna seo ar fad.

Is iad na Gaelscoileanna a bhí ar an gcéad liosta scoileanna lochtacha ná Gaelscoil Eiscir Riada i Leamhcán i mBaile Átha Cliath; Gaelscoil na Mí i gCill Dhéagláin; Gaelscoil Átha Í i gCill Dara; Gaelscoil Mhichíl Uí Choileáin i gCloich na Coillte i gCorcaigh; Scoil Chaitlín Maude i dTamhlacht; agus Gaelscoil Phort Laoise.

Tá an obair athchóirithe a bhí le déanamh i nGaelscoil Eiscir Riada, Gaelscoil na Mí agus Gaelscoil Phort Laoise críochnaithe anois ach is gá obair maidir le sábháilteacht tine a dhéanamh fós. Deir an Roinn Oideachais go gcuirfear tús leis an obair “sna míonna amach romhainn”.

Tá an obair maidir le sábháilteacht tine críochnaithe i Gaelscoil Átha Í, i nGaelscoil Mhichíl Uí Choileáin agus i Scoil Chaitlín Maude, ach níl tús curtha go fóill leis an obair athchóirithe is gá a dhéanamh ar na scoileanna sin. Cuirfear tús leis an obair sin “sna míonna amach romhainn”.

I gcás Ghaelscoil Mhichíl Uí Choileáin i gCloich na Coillte i gCorcaigh tá roinnt obair athchóirithe buan curtha i gcrích, ach deir an Roinn go ndéanfar tuilleadh oibre dá leithéid i samhradh 2020.

Dúirt an tAire Oideachais go raibh dul chun cinn maith á dhéanamh maidir leis an gclár athchóirithe ach gur “fadhb an-chasta” í. Dúirt sé go dtuigeann sé “go rímhaith” na “deacrachtaí” atá ag na scoileanna agus an cur isteach a dhéanann an obair ar ghnó na scoileanna, ach nach raibh “aon rogha ann ach na fadhbanna a réiteach”.

Cuireadh tús le scrúdú na scoileanna a thóg Western Buildings Systems nuair a tháinig sé chun solais go raibh “ceisteanna suntasacha” ann faoi struchtúr Choláiste Pobail Ard Giolláin i mBaile Brigín i mBaile Átha Cliath.

Fág freagra ar 'Cúig Ghaelscoil i measc scoileanna a bhfuil fadhbanna struchtúir leo'