Comhoibriú idir an dá rialtas de dhíth agus an DUP ag teannadh le cul de sac contúirteach 

Dá dteipfeadh ar Fheidhmeannas Stormont arís, ní fhéadfaí talamh slán a dhéanamh go ndéanfadh rialtas na Breataine iarracht láidir eile é a athbheochan

Comhoibriú idir an dá rialtas de dhíth agus an DUP ag teannadh le cul de sac contúirteach 

Tá an rialtas ag cur brú ar rialtas na Breataine cruinniú den Chomhdháil Idir-Rialtasach a reáchtáil go luath ach níl freagra deimhneach tagtha fós ó Londain. Níor tionóladh cruinniú den Chomhdháil ó 2019.

Ba léir an éiginnteacht maidir leis an gcruinniú atá á iarraidh le tamall ag an rialtas nuair a labhair an tAire Gnóthaí Eachtracha Simon Coveney le coiste gnóthaí eachtracha an Oireachtais Dé Máirt.

Dúirt sé go mb’fhéidir go reáchtálfaí cruinniú den Chomhdháil (ar cuid í de struchtúir Chomhaontú Aoine an Chéasta) sna seachtainí nó sna míonna atá romhainn.

Ainneoin na héiginnteachta sin, áfach, tá airí i mBaile Átha Cliath dóchasach go dtuigtear riachtanas an chomhoibrithe i Londain, go háirithe ó díbríodh Arlene Foster as oifig mar cheannaire ar an DUP.

Ar ndóigh ní féidir a bheith muiníneach riamh as an bPríomh-Aire Johnson.

Mar sin féin, tá an chuma ar a ndúirt Johnson faoi Thuaisceart Éireann le tamall go dtuigeann sé gur chóir agus gur fiú cloí le Comhaontú Aoine an Chéasta agus le Prótacal an Tuaiscirt – fiú agus athruithe ar chur i bhfeidhm an Phrótacail á bplé leis an Aontas Eorpach.

Is mó an éiginnteacht maidir le todhchaí an Fheidhmeannais in Stormont.

Táthar dóchasach, áfach, is cuma cé a thoghfar mar cheannaire nua ar an DUP, go mbeidh drogall ar an bpáirtí tarraingt amach as. Dá dteipfeadh ar an bhFeidhmeannas arís, ní fhéadfaí talamh slán a dhéanamh de go mbeadh aon suim dháiríre ag rialtas na Breataine in iarracht láidir eile é a athbheochan.

Beidh an léargas polaitiúil ar fud an dá oileán níos soiléire, nó níos éiginnte b’fhéidir, tar éis toghchán Pharlaimint na hAlban Déardaoin seo chugainn. Má thoghtar móramh sa Pharlaimint a bheidh i bhfabhar reifreann ar neamhspleáchas na tíre (mar atá á thuar sna pobalbhreitheanna), athróidh an comhthéacs ina mbreithneoidh gach duine sa Ríocht Aontaithe todhchaí an Tuaiscirt.

Má thagann stuaim i réim i measc ionadaithe tofa an DUP (rud nach féidir a chinntiú faoi láthair agus an páirtí ag teannadh le cul de sac polaitiúil) b’fhéidir go neartódh an tuairim ina measc go mb’fhearr an Feidhmeannas a choinneáil ina bheo mar chosaint ar an aontas leis an mBreatain.

Ar an dara dul síos, dhúiseodh vóta i bhfabhar an neamhspleáchais in Albain caint arís abhus ar cheist ar mian leis an rialtas í a sheachaint: nár chóir don rialtas tionól saoránach nó fóram de chineál éigin a reáchtáil chun todhchaí an oileáin a phlé?

Is léir na fáthanna réasúnta go dteastaíonn ón rialtas béim a chur ar roinnt an oileáin agus ar chomhthuiscint a chothú go mall idir an dá chuid de seachas ar athaontú na tíre. Ach tharraingeodh an éiginnteacht ó thuaidh a spreagfadh vóta in Albain i bhfabhar an neamhspleáchais aird ar riachtanas eile.

Abair, mar shampla, go bhfógródh rialtas Johnson reifreann gan choinne ar cheist na teorann. Nó abair, mar shampla eile, go dtoghfaí Michelle O’Neill ó Shinn Féin mar Chéad-Aire tar éis toghchán an Chomhthionóil an bhliain seo chugainn.

Ní dheimhneodh ceachtar cuir i gcás acu sin go vótálfadh móramh ó thuaidh i bhfabhar athaontaithe, ná go mbeadh rialtas na Breataine toilteanach vóta ar cheist na teorann a cheadú. Ach léireodh an dá shampla an easpa ullmhúcháin a chuirfí i leith an rialtais i mBaile Átha Cliath.

B’fhearr todhchaí an oileáin a phlé go staidéarach agus go cuimsitheach i bhfad sula mbeidh socruithe cinniúnacha riachtanach.

Aguisín

 Chláraigh an Taoiseach é féin chun vacsaín a fháil i rith na seachtaine. Dúirt Micheál Martin, atá seasca bliain d’aois, go raibh sé ag tnúth go mór le vacsaín a fháil “go luath”.

  Nach díol áiféise mar sin féin é nár iarr an Taoiseach ná airí eile sa rialtas vacsaíniú roimhe seo ar fhaitíos go gcuirfí léim chun cinn ar dhaoine eile ina leith.

B’fhearr a dhéanfaidís leas na tíre dá mbeidís vacsaínithe i bhfad roimhe seo ionas go mbeidís ábalta a ndualgais a chomhlíonadh gan víreas a bheith ag cur isteach ar a gcuid oibre ar ár son.

Fág freagra ar 'Comhoibriú idir an dá rialtas de dhíth agus an DUP ag teannadh le cul de sac contúirteach '