CLUASTUISCINT: Tá Neart Gael Bogtha go dtí Mastodon, Mise ina Measc

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 1. Cén dá imirce a tharla le seachtain anuas?
 2. Céard é Mastodon?
 3. Cén bhaint atá ag Elon Musk leis an scéal?
 4. Cén táille mhíosúil a luaitear?
 5. Cén bhaint atá ag an bhfigiúr 468 leis an scéal?
 6. Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.
 7. “Bhí rás Twitter rite.” Céard is brí leis an nath cainte sin.

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déan iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an dá abairt dheireanacha arís.
 • Aimsigh sampla don tuiseal ginideach agus aidiacht bhriathartha.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cuir in ord

 • Seo thíos an chéad phíosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déanaigí iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin agaibh.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. Tú féin agus tú féin amháin a chuireann d’amlíne i dtoll a chéile. Chuir mé ceist ar Ghaeil Mastodon.ie céard
 2. fhíorshaol, ná sa saol fíorúil – agus bhí oideas do thae déanta as craiceann anainn a chroch mé féin suas á roinnt go tréan. An rud is
 3.  fearr faoi Mastodon le hais Twitter, dar liom féin, ná nach bhfuil algartam uilechumhachtach i gceannas ar an rud.
 4.  é an rud is fearr leo féin faoin ardán nua agus seo roinnt de na freagraí a fuair mé:
 5. ‘Cosúil le Pop-up Gaeltacht!’ a dúirt @SiobhainGrogan. ‘Cha mhothaím
 6. go bhfuil mé ag doomscrolláil gach uair a fhosclaím an aip,’ a dúirt @gdonyos.
 7. Bhí mé féin ar an gcaoi sin freisin. An rud deireanach a theastaigh uaim dáiríre ná cuntas ar líonra sóisialta nua .Ach an chéad rud eile bhí ‘subh déanta
 8.  as caora an draighin mhara’ á plé agam le @aonghusoha agus le @meabha as Tír Chonaill – duine nár casadh orm riamh roimhe sin san

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
  Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
  Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déan é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Tá Neart Gael Bogtha go dtí Mastodon, Mise ina Measc'