CLUASTUISCINT: Saol na hOllscoile

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: Saol na hOllscoile

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cén tréimhse den bhliain atá i gceist?
 • Cén uair a briseadh an ciúnas?
 • Cén fáth a raibh cuntas ríomphoist an údair plúchta?
 • Céard a bhí aisteach faoi eispéireas ollscoile údair?
 • Céard a bhí iontach faoin seimeastar Gaeltachta?
 • Cén fáth a raibh orthu seachtain nó dhó den seimeastar Gaeltachta a dhéanamh ar líne?
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

Bhíomar i gConamara agus seomra i dtaithí ar a bheith sa ranga arís agus muid thiar ag cleachtadh ár gcuid Gaeilge.uilig in ann dul ag foghlaim

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad dhá abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis an abairt arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an dá abairt dheireanacha arís. Aimsigh sampla den tuiseal ginideach agus ainmfhocal firinscneach.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos píosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déanaigí iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. agus muid ar an gCeathrú Rua. Creid é nó ná creid, athraíonn
 2. Chun é sin a dhéanamh, táim ag ól caife, mé ar snámh ann chun an fhírinne a rá.
 3. Mic léinn níos óige ná mé féin atá ag siúl thart, daoine a rinne an Ardteist le linn srianta Covid-19
 4. agus atá ag iarraidh saol nua na hollscoile a bhlaiseadh. Mise? Tá mise ar mo mhíle dícheall ag iarraidh coinneáil suas.
 5. saol na hollscoile go mór in dhá bhliain. Níl aithne agam ar na haghaidheanna atá le feiceáil timpeall orm níos mó.
 6. Saoráideach go maith a bhí an t-athrú ón seomra ranga chuig an scáileán, a
 7. bhuíochas leis an obair dhian a rinne foireann an Acadaimh, agus iad ullamh i gcomhair gach athrú. Buíochas le Dia,
 8. bhí gach duine slán agus sásta agus níor chuir na deacrachtaí sin isteach ná amach ar an spraoi a bhí againn

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh. https://tuairisc.ie/nil-aithne-agam-nios-mo-ar-na-haghaidheanna-ata-le-feiceail-timpeall-orm-saol-an-mhic-leinn-in-aimsir-na-paindeime/
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard ina mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Saol na hOllscoile'

 • bláithín

  an bhfuil script agat as an cluastuiscint saol na hollscoile?