CLUASTUISCINT: Dúléim na Guaise le Tabhairt ag an Late Late Show

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: Dúléim na Guaise le Tabhairt ag an Late Late Show

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cén uair a thosaigh Ryan Tubridy le The Late Late Show?
 • Cén fáth a luaitear Pat Kenny?
 • Cén curiarracht atá ag an gclár?
 • Cén fáth a ndeir an t-údar go bhfuil “meascán mearaí” sa chlár?
 • Cén fáth a luaitear 1.6m duine?
 • Meas tú céard atá i gceist ag an údar leis an alt seo: Tonnbhriseadh an tseanghnáthaimh i ngluaiseacht mhoillithe.
 • Déan an abairt thíos a chur san ord ceart.

ag féachaint ar an gclár.
Cúpla seachtain le 376,000 ó duine ar an meán shin ní raibh ach suas

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an gcéad abairt arís.
 • Aimsigh sampla d’ainm briathartha agus ainmfhocal baininscneach.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo an chéad phíosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
  1. d’éirigh le clár na hAoine seo caite breis agus 555,000 a mhealladh. Lena chois sin is fathach i gcónaí é eagrán na mbréagán.
  2. Rud amháin a ritheann liom ná go bhféadfaí tabhairt faoi na cláir ar
  3. bhonn téamach seachas míreanna a bheith againn atá as alt lena chéile.
  4. Tá an clár róthábhachtach le caitheamh faoi thóin cártaí. I ndóthair ní haon dóithín an figiúr thuas agus bíonn fospeach uaidh anois is arís;
  5. Tá lucht Montrose ag tochas a gcinn. Cá mbeidh a dtriall? Ba rud ait é ó thús an meascán ait de throm agus éadrom.
  6. D’éirigh le Gay Byrne an tsuáilce agus an duáilce a chniotáil le chéile. Ba mhinic Pat Kenny ag streachailt leis an ábhar
  7. éadrom agus Ryan Tubridy i gcruachás agus ábhar sollúnta idir chamáin aige. An bhfuil rás an mhúnla sin rite?

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déanaigí é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Dúléim na Guaise le Tabhairt ag an Late Late Show'