CLUASTUISCINT: Bundúchasaigh i mbun agóide

Éist leis an bpíosa seo as alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

CLUASTUISCINT: Bundúchasaigh i mbun agóide

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 • Cé mhéad bundúchasach atá i mbun agóide?
 • Inis i d’fhocail féin céard atá á mheas sa chúirt faoi láthair?
 • Cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag cinneadh na cúirte?
 • Cén fáth, dar leat, a deir an t-údar go bhfuil an fhoraois bháistí tábhachtach “don phláinéad seo ina iomláine”?
 • Cad é an ceart dlí atá ag na bundúchasaigh ó thaobh tearmainn?
 • Cén fáth a luaitear an figiúr 300?
 • Cé hé Jair Bolsonaro?

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa agat i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déanaigí iarracht an abairt a scríobh.
 • Éist leis an abairt arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an leagan bunaidh ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist leis an abairt dheireanach arís. Aimsigh sampla den bhriathar saor san aimsir chaite agus sampla don tuiseal ginideach.
 • An bhfuil aon fhocal/frása a chuala tú nach dtuigeann tú? Déan iad a chuardach ar focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos píosa eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht é a chur in ord.
 • Tabhair réasúnaíocht cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. éagsúla agus an fhoraois bháistí ina gcónaíonn siad a chur i mbaol a mbáis. ‘Sraith buillí marfacha’, go deimhin, atá á
 2. Lena chois sin, cuirfidh an leasú deireadh leis an gcosc atá faoi láthair ar neamh-bhundúchasaigh ‘gníomhaíochtaí geilleagracha’
 3. a fhorbairt i dtearmainn na mbundúchasach, agus leis an gcosc ar theagmháil a dhéanamh le treibheanna nach ndearnadh teagmháil leo go fóill.
 4. tabhairt ag eolaithe agus gníomhaithe pobail agus timpeallachta araon ar an leasú atá á mheas ag an gCúirt Uachtarach
 5. Fheidearálach an tseachtain seo agus ar cheithre bhille eile atá á reachtú faoi láthair.
 6. Ní hé an leasú thuas an t-aon athrú reachtaíochta atá á bheartú ag rialtas Jair Bolsonaro faoi láthair a d’fhéadfadh pobail bhundúchasacha

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh.
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déan é a léamh os ard i mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: Bundúchasaigh i mbun agóide'