Buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2015 fógartha i mBaile Átha Cliath

An chéad duais i gcomórtas úrscéalaíochta Oireachtas na Gaeilge buaite ag Anna Heussaf dá saothar Cillín an Bháis

Pictiúr: Clive Wasson
Pictiúr: Clive Wasson

Tá an chéad duais i gcomórtas úrscéalaíochta Oireachtas na Gaeilge buaite ag Anna Heussaf dá saothar Cillín an Bháis. Is úrscéal bleachtaireachta do léitheoirí fásta é an leabhar, a fhoilseofar i mí na Samhna faoi theideal nua, Scáil an Phríosúin.

I measc na mbuateoirí eile i gcomórtas liteartha an Oireachtais a fógraíodh tráthnóna bhí Cathal Ó Searcaigh, Pádraic Breathnach, Simon Ó Faoláin, Liam Prút agus Helen Ó Murchú.

Roinn an tIar-Choimisinéir Teanga Seán Ó Cuirreáin agus Colm Ó Ceallacháin an chead duais do shaothar próis neamhfhicsin.

Ba iad Máire Zepf agus Brian Ó Broin a bhuaigh na céad duaiseanna d’fhicsean do dhaoine óga.

Bhuaigh an file Ailbhe Ní Ghearrbhuigh an duais léimheastóireachta dá léirmheas ar an gcnuasach Dambatheanga le Mícheál Ó Ruairc.

Seo thíos liosta na mbuateoirí ar fad a fógraíodh tráthnóna in Óstán an City West mar a bhfuil Oireachtas na Gaeilge faoi lán seoil.

Na buateoirí i gComórtas Liteartha an Oireachtais. Pictiúr: Clive Wasson
Na buateoirí i gComórtas Liteartha an Oireachtais. Pictiúr: Clive Wasson

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL – FICSEAN GINEARLTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €3,000

Cillín an Bháis le Anna Heussaff, An Cuarbhóthar Theas, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8.

An Dara Duais: €1,000

Cás Antonia le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.


 

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000

Lá leis na Lochlannaigh le Máire Zepf, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.

An Dara Duais: €750

Morf le hOrna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5


 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000

An Eachtra ar Oileán na Rún le Brian Ó Broin, Bloomfield, Stáit Aontaithe Mheiriceá

An Dara Duais: €750

I Measc Vaimpirí le hOrna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.


 

COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Dara Duais: €750 (Roinnte)

Pátrún na Sailí le Brian Ó Baoill, An Teach Mór Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

Faoi Rún le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.


 

 COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €400

Idir Trí Cheann na Meá le Padraic Breathnach, Ascaill Brookville, Radharc na Chláir, Co. Luimnigh.

An Dara Duais: €200

Súile Éisc le Michelle Nic Pháidín, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.


 

 COMÓRTAS A6: DÁN

Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge

Duais: €400

Na Blascaodaí ag Caoineadh Jackeen le Simon Ó Faoláin, An Cnoicín, An Daingean, Co. Chiarraí.


 

COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA

Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta

Duais: €1,250

An Bhé Ghlas le Cathal Ó Searcaigh, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.


 

COMÓRTAS 8: SAOTHAR CREIDIMH

Maoinithe ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta

An Chéad Duais: €1,000 (Roinnte)

Seán E. Ó Cearbhaill le Liam Prút, Teach Mealóg, Baile Átha Cliath 6W.

Scéalta na nÉanlaithe le Helen Ó Murchú, Cill Fhiontain, Baile Átha Cliath 13.


COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland


 

 An Chéad Duais: €400

Dambatheanga le Ailbhe Ní Ghearrbhuigh, Lána na hAbhann, Tobar Rí an Domhnaigh, Co. Chorcaí.


 

COMÓRTAS A10: SAOTHAR PRÓIS

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 An Chéad Duais: €1,250 (Roinnte)

I dTír Mhilis na mBeo le Com Ó Ceallacháin, Seanbhóthar na hEochaille, Corcaigh.

Éagóir le Seán Ó Cuirreáin, Gráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath.


 

 COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000

Bás an Ollaimh Mhóir le Máirín Mhic Lochlainn, Baile na mBroghach, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

 An Dara Duais: €750

Fintan Mac Bochra le Brian Ó Tiomáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.


 

COMÓRTAS A13: AISTE INNEALTÓIREACHTA

Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

 An Chéad Duais €1,000 (Roinnte)

Earnán de Srúnta – Innealtóir le Rosanna Lyons, Páirc Mhullach an Chnoic, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 11.

Triail Gunnadóireacht Cabhlaigh Don Long Éireannach le Caoimhín Mac Unfraidh, An Pasáiste, Co. Chorcaí.


 

COMÓRTAS A14: DRÁMA RAIDIÓ

Maoinithe ag RTÉ

 An Chéad Duais: €500

Seanchairde le Brian Ó Tiomáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.


 

COMÓRTAS A15: DRÁMA AONGHNÍMH

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

 An Chéad Duais: €400

Cathú le Celia de Fréine, Raghnallach, Baile Átha Cliath 6.

An Dara Duais: €200

Na Minorca Dubha le Brian Mac a’ Bhaird, An Chlochbhaile Uachtarach, Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin.


 

COMÓRTAS A16: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

ROINN A

An Chéad Duais: €200

Na Muca Beaga & an Mactíre le hÁine Ni Ghlinn, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

An Dara Duais €150

A Spéir, ná tit orm le Brian Ó Gibne, Teach Mór, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

ROINN B

An Chéad Duais €200

Cruach Phádraig le Róisín Uí Chógáin, Turloch, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

An Dara Duais €150

Port na bPúcaí le Máirín Uí Shé, Cathair an Treanntaigh, Ceann Trá, Co. Chiarraí.

ROINN C (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)

An Chéad Duais €300

Seo chugainn Iníon an Chaptaen le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.


 

COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

 An Chéad Duais: €500

An Bóthar go Biorra le Seán Ua Cearnaigh, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.


 

 COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

 An Chéad Duais: €300

An Capall Maide le Seán Ó Muimhneacháin, Cúil a’ Bhuacaigh, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí.

An Dara Duais: €200

An Tábhairneoir & an Custaiméara le Pádraig S. Seoighe, Bóthar an Athair Uí Ghríofa, Gaillimh.


 

COMÓRTAS B1: SAOTHAR CRUTHAITHEACH

Maoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn

 An Chéad Duais: €300

Dorchadas an Chodlata le Oisín Ó hEartáin, Baile an Fheirtéaraigh Thiar, Trá Lí, Co. Chiarraí.

An Dara Duais: €200

Ar Dhroim an tSaoil le Aodán Ó Gallachóir, An Luinnigh, Na Doirí Beaga, Leitir Ceannainn, Co. Dhún na nGall.

COMÓRTAIS LITEARTHA DO DHAOINE ÓGA


COMÓRTAS C1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais: €300

Séamus Mac Aonghusa le Conor Ó Gallachóir, Teach Ashbrook, An Bhealtaine, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.


 

COMÓRTAS C3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhar Óg

 An Chéad Duais: €300

Sraith an Iarthair faoi 16 buaite ag Naomh Anna le Diarmuid Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.


 

COMÓRTAS C4: IRISEOIREACHT – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

An Chéad Duais: €300

Spóirt Aisteacha le Conall Mac Dhonnagain, Glenbrook, Rath Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.


 

 COMÓRTAS C5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 An Chéad Duais: €300

Beidh Siad go Breá le Aifric Ní Scolaí, Uachtar na Locha, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €150

An Cloigín Deiridh le Cian Ó hÉidín, Bruxelles, An Bheilg.


 

 COMÓRTAS C6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 An Chéad Duais: €300

Is Faide an Gáire an Gáire Deireanach le Karen Ní Dhuibhir, Baile Thoir, Toraigh, Co. Dhún na nGall.

An Dara Duais: €150

Teitheadh le Conall Mac Dhonnagáin, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 15.


 

 COMÓRTAS C8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa

 Duais Aitheantais: €350

Scríbhneoirí Gaeilge i nGeibheann le Kate Ní Scolaí, Tearmann, Ard Ríse, Mainistir Eimhín, Co. Chill Dara.


 

COMÓRTAS C9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

An Chéad Duais: €200

Fadhb F.I.F.A. le Diarmuid Ó Flatharta, An Trá Bháin, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.

An Dara Duais: €100

An Seomra Ranga le Seán de Grá, An Chéim, Baile Átha Cliath 18.


 

COMÓRTAS C10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) **DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

 An Chéad Duais: €300

Loch le Féilm Ó Brádaigh, Rath Maoinis, Baile Átha Cliath 6.

An Dara Duais: €200

Ar Iarraidh le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.


 

 

Fág freagra ar 'Buaiteoirí Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2015 fógartha i mBaile Átha Cliath'