Breithiúnas tugtha sa chéad chás Gaeilge riamh i gCúirt Bhreithiúnais an AE

Seo an chéad uair ó rinneadh ball den AE d’Éirinn i 1973 gur phléigh an chúirt le cás i nGaeilge

Breithiúnas tugtha sa chéad chás Gaeilge riamh i gCúirt Bhreithiúnais an AE

Tá breithiúnas tugtha sa chéad chás riamh ar phléigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i nGaeilge leis.

Cuireadh an cás faoi bhráid na cúirte chun soiléiriú a fháil faoi cé acu an bhfuil sé de rogha ag cúirt i mballstát de chuid an AE diúltú faoiseamh a cheadú i gcás faoi chearta a bhaineann le dlí na hEorpa.

Chinn an Chúirt Bhreithiúnais i Lucsamburg inniu go gcaithfidh an Ard-Cúirt in Éirinn a dhearbhú gur theip ar an Stát cloí leis treoir gur gá an Ghaeilge a chur ar lipéid agus pacáistiú táirgí leighis d’ainmhithe.  Cinneadh gur gá feidhm a thabhairt don treoir sin láithreach in ainneoin go bhfuil sí hathrú an bhliain seo chugainn.

Seo an chéad uair ó rinneadh ball den AE d’Éirinn i 1973 gur phléigh an chúirt le cás i nGaeilge agus meastar gurb é an chuid is tábhachtaí den scéal ó thaobh na teanga de ná go bhfuil sé cruthaithe anois gur féidir leis an AE plé, gan aon deacrachtaí, le cás i nGaeilge.

Peadar Mac Fhlannchadha, atá ina Leas-Rúnaí ar Chonradh na Gaeilge, a thóg an cás in aghaidh an Aire Talmhaíochta agus an Stáit agus é ag maíomh gur sárú ar threoir Eorpach é gan an Ghaeilge a bheith á húsáid freisin ar tháirgí leighis d’ainmhithe.

Cinneadh san Ard-Chúirt i mBaile Átha Cliath mí Iúil 2019 go bhfuil dualgas teanga faoi dhlí Eorpach á shárú ag an stát seo mar go gceadaítear Béarla amháin a úsáid ar lipéid agus pacáistiú táirgí leighis d’ainmhithe.

Cinneadh sa chúirt chéanna ag deireadh na bliana 2019 ceist a d’eascair as cás Mhic Fhlannchadha, a chur faoi bhráid na cúirte i Lucsamburg.

Soiléiriú a theastaigh ón mBreitheamh Ard-Chúirte Úna Ní Raifeartaigh maidir le ceist dlí faoi threoracha Eorpacha.

Fuair Peadar Mac Fhlannchadha dearbhú na hArd-Chúirte in Éirinn cheana nach raibh a dhualgas faoin treoir Eorpach á chomhlíonadh ag an Stát go fóill.

Fuair sé an dearbhú sin nuair a chinn an Breitheamh Úna Ní Raifeartaigh nár tugadh feidhm cheart don dlí Eorpach sa chás seo.

An treoir Eorpach (2001/82/EC) a bhaineann le táirgí leighis d’ainmhithe a bhí i gceist.

Faoi réir na treorach áirithe sin, a d’eisigh an tAontas Eorpach in 2001, caithfear sonraí a bhaineann le táirgí leighis ainmhithe a bheith i dteanga oifigiúil nó i dteangacha oifigiúla na mballstát ina bhfuil na táirgí á ndíol.

Ó 2022 amach, beidh saoirse ag ballstáit an Aontais maidir le lipéadú agus beidh cead ag an Stát Béarla nó Gaeilge a roghnú do na lipéid.

Dúirt an Breitheamh Úna Ní Raifeartaigh go mb’fhéidir nárbh fhiú tosú anois ar an bpacáistiú a dhéanamh dátheangach ó tharla go mbeidh an treoir nua faoin ábhar á tabhairt isteach in 2022.

Bhí ceist ann an faoin gcúirt a bhí sé cinneadh a dhéanamh faoin méid sin, a dúirt an Breitheamh Ní Raifeartaigh.

Tá breithiúnas tugtha faoin gceist sin sa Chúirt i Lucsamburg inniu.

Rinne Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge comhghairdeachas le Peadar Mac Fhlannchadha agus a fhoireann dlí. 

“Ní raibh ó Pheadar ach na cearta céanna teanga a chuirtear ar fáil ar fud na hEorpa ach shéan Rialtas na hÉireann na cearta sin air. Táimid ag súil go bhfeidhmeoidh Rialtas na hÉireann anois láithreach bonn leis an dlí a chur i bhfeidhm mar atá rialaithe inniu.”

Fág freagra ar 'Breithiúnas tugtha sa chéad chás Gaeilge riamh i gCúirt Bhreithiúnais an AE'

 • Goll

  Sin 20 bliain caite ag Ballstát na hÉireann ag sárú na treorach Eorpaí sin, agus ag séanadh a gceart ar shaoránaigh an Stáit arb í an Ghaeilge a rogha teanga. Is dócha gur saonta an cheist í – an gcuirfear aon phionós ar an Bhallstát de bharr bhreithiúnas an lae inniu?

 • S. Mac Muirí

  Maith an fear a Pheadair.

 • Séamas Mac Coitir

  Maith thú, a Pheadair. Níor theip riamh ar fhear an mhisnigh!

  #Gura fada buan thú, agus go maire tú do nuacht!

 • Feardorcha

  Nach cuma sa forc.
  100 bliain ó thosaigh an cur i gcéill agus an cúpla-foclachas sa tír seo agus anois táimid chomh maith aige go bhfuilimid á easpórtáil go dtí an Eoraip. Nach iontach an scéal é.

 • Dáithí Mac Cárthaigh

  Ní cúplafocalachas é seo ach normálú agus lánstádas oifigiúil.
  Léigí féin an breithiúnas i nGaeilge nó i gceann den 23 teanga oifigiúil eile.
  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/fr/
  Ar ndóigh, is deacair cuid de na daoine a shásamh.

 • Feardorcha

  Tá céad bliain caite ag an nGaeilge á ndingeadh le hachtanna, le reachtaíocht agus le hoifigiúlacht. Níor oibrigh sé fós, nach é buaic an aitis méadú ar an dteip i ngort níos allúraí fós.
  An súmaire séidte seo atá fáiscthe leis an stáit níl aon bhaint aige leis an teanga. Ba bhreá libh ina Laidin í, stádas go cluais.

 • S. Mac Muirí

  An té atá marbh le tae 7 marbh dá uireasa, is doiligh a shásamh.