Ar chóir straidhpeáil a dhéanamh ar Áth Cliath ar mhaithe le cothrom na Féinne?

Scartha ar an gclaí atá ár gcolúnaí maidir le straidhpeáil Átha Cliath agus agus maidir leis an moladh gur cheart craobh faoi leith a chur ar bun do na contaetha nach bhfuil chomh láidir sin

Ar chóir straidhpeáil a dhéanamh ar Áth Cliath ar mhaithe le cothrom na Féinne?

Pictiúr: INPHO/Tommy Dickson

Níl mé baileach siúráilte cén taobh den chlaí a mba cheart dom seasamh san argóint seo gur chóir straidhpeáil a dhéanamh ar Áth Cliath ar mhaithe le cothrom na Féinne a thabhairt d’fhoirne peile contaetha eile nach bhfuil an daonra ná na hacmhainní céanna acu.

Fearacht roinnt mhaith de na daoine a léifidh é seo tá cuid díom a deir go bhfuil dóthain buaite ag peileadóirí Jim Gavin agus is fada liom go dtiocfaidh an lá go mbuailfear sa gcraobh iad den chéad uair ó rinne Dún na nGall sin i mbabhta leathcheannais na hÉireann 2014.

Ar an lámh eile tá oiread sin measa agam ar scil, ar chumas aclaíochta agus ar dhúthracht Chiarán Kilkenny agus a chomrádaithe nach bhfuil mé cinnte an mbeinn sásta dá gcuirfí aon athrú ar an leagan amach a thug chun cinn iad agus a d’fhág go bhfuileadar ar thóir a gcúigiú craobh as a chéile i mbliana.

Tuigim nach baileach gur mar a chéile díreach na cásanna, ach ba bheag den chineál seo cainte a bhí á déanamh nuair a bhí peileadóirí Chiarraí ar thóir an ghaisce i 1982 ná iománaithe Chill Chainnigh in 2010.

Deireann siad siúd atá den bharúil gur cheart Áth Cliath a roinnt ina chodanna nach é an bealach ar athraigh roth an cheannais go rialta agus go féiltiúil ó chontae go contae ariamh anall is cúis le rath Dubs na linne seo. Ceannas ceannaithe atá i gceist anois, dar leo, tagtha as an infheistíocht mhór airgid atá déanta ag Cumann Lúthchleas Gael le blianta beag ar oiliúint na hóige – is sa bpríomhchathair is líonmhaire iad siúd agus dá bharr is ag lucht na ngeansaithe gorma is mó atá buachtáil as.

In alt a scríobh an t-iriseoir Seán McGoldrick i gceann de nuachtáin an Domhnaigh an t-am seo anuraidh faoin airgead a bhí infheistithe ag CLG ar oiliúint agus ar fhorbairt a gcuid cluichí idir 2007 agus 2017, thug sé le fios go raibh €16.5 milliún caite in Áth Cliath le linn an achair sin i gcomparáid leis an €500,000 a caitheadh i Maigh Eo, i nDún na nGall, i Liatroim agus i dTír Eoghain.

Treisíonn figiúirí den chineál sin go láidir leis an argóint go bhfuil sé in am a dhul i mbun straidhpeála faoi mar a rinneadh fadó le portaigh Chonamara agus le heastáit mhóra na dtiarnaí talún sa gcuid eile den tír lá den saol.

Ach fan agat féin soicind.

Mar a chuir iar-phríomhstiúrthóir CLG Páraic Duffy ar ár súile dúinn agus é ag bréagnú na hargóna go gairid sular fhág sé oifig, ba chúilín amháin farasbairr a bhí ag Áth Cliath ar Mhaigh Eo in 2013, 2016 agus arís in 2017; cúilín amháin a bhí idir iad agus Ciarraí in 2011 agus trí cinn in 2015.

Ba é an bua a bhí acu ar Thír Eoghain anuraidh (2-17, 1-14) an ceann ba shaoráidí agus is fada bua sé chúilín ón rud a dtugtaí ‘Liúradh Chonáin’ air agus mise ag éirí aníos, pébrí cé mba é Conán bocht!

Suimiúil go leor agus tús á chur an deireadh seachtaine seo leis an imirt ar na réamhbhabhtaí a thabharfaidh muid chomh fada le Cluichí Leathcheannais Peile na hÉireann 2019, bréagnaíonn ar facthas an t-am seo anuraidh an teoiric go bhfuil sé tábhachtach go mbuafadh foirne na cluichí a imríonn siad ‘ag baile’ i gcomórtais atá leagtha amach ar bhonn sraithe, mar atá siad seo.

Bhain Gaillimh agus Tír Eoghain babhtaí leathcheannais na bliana seo caite amach ainneoin gur chailleadar na cluichí a d’imir siad i mBóthar na Trá agus ar an Ómaigh. Ní hamháin sin ach má thógann tú Áth Cliath as an áireamh, ba iad Ciarraí an t-aon fhoireann eile a bhuaigh ‘ag baile’ agus chinn orthu siúd a dhul níos faide.

Más scartha ar an gclaí atá mé maidir le straidhpeáil Átha Cliath, is amhlaidh dom leis an moladh seo gur cheart Craobhchomórtas na hÉireann faoi leith a chur ar bun do na contaetha nach bhfuil chomh láidir sin.

Neartaíonn an imirt aontaobhach a fheictear anois agus arís sna craobhacha cúige agus sna réamhbhabhtaí náisiúnta leis an argóint seo – greadadh 26 cúilín Átha Cliath do chontae Lú i mbliana, bua 21 cúilín Chorcaí ar Luimneach agus bua 18 cúilín na hIarmhí ar Phort Láirge.

Níl aon cheist faoi ach nach bhfuil fiúntas dá laghad i gcluichí dá leithéid. Fós bím ag caitheamh i ndiaidh na laethanta sin nuair a rith contae an Chláir amach ar Pháirc an Chrócaigh i 1992 agus gan idir iad agus Cluiche Ceannais na hÉireann ach cosamar uair an chloig imeartha, nó dhá bhliain dár gcionn nuair a rinne Liatroim aithris orthu.

Más buan mo chuimhne ba iad Áth Cliath a chuir an dá fhoireann acu de dhroim seoil.

Cá bhfágann sin mo chuid maoithneachais ?

Fág freagra ar 'Ar chóir straidhpeáil a dhéanamh ar Áth Cliath ar mhaithe le cothrom na Féinne?'