‘An Ghaeilge chomh lárnach dár bhféiniúlacht inniu is a bhí le linn ré an Phiarsaigh’ – An Taoiseach

Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh oscailte go hoifigiúil ag an Taoiseach i Ros Muc ar lá breithe an Phiarsaigh

‘An Ghaeilge chomh lárnach dár bhféiniúlacht inniu is a bhí le linn ré an Phiarsaigh’ – An Taoiseach

Tá Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh oscailte go hoifigiúil ag an Taoiseach Enda Kenny i Ros Muc i gConamara inniu.

Ag labhairt dó ag an oscailt, dúirt an Taoiseach go raibh sé “oiriúnach” go n-osclófaí an t-ionad inniu an 10 Samhain, lá breithe an Phairsaigh.

“Ní fhéadfá theacht ar bhealach níos fearr lena bhreithlá a cheiliúradh nó le hómós a thabhairt dó ná ionad cultúrtha nua a oscailt ina ainm ag an láthair seo, ag Teach an Phiarsaigh.

“Ní haon rún é go ndeachaigh teanga agus cultúr an cheantair i bhfeidhm go mór ar an bPiarsach nuair a tháinig sé anseo ar dtús i 1903 chun scrúdú Gaeilge a chur ar dhaltaí do Chonradh na Gaeilge. Chomh mór sin, go deimhin, gur shocraigh sé a chuid laethanta saoire gach samhradh, ó 1909 go dtí 1915, a chaitheamh anseo ag Teach an Phiarsaigh,” a dúirt an Taoiseach.

Dúirt an Taoiseach go dtabhairfadh an tIonad nua léargas do chuairteoirí “ar thábhacht na Gaeilge agus ar thábhacht chultúr na Gaeltachta mar thobar ár n-oidhreachta” agus dúirt sé go raibh an Ghaeilge agus an Ghaeltacht “chomh lárnach dár bhféiniúlacht sa lá atá inniu ann is a bhí le linn ré an Phiarsaigh”.


‘Bheadh imní ar an bPiarsach faoin mbail atá ar an nGaeilge’ – An Taoiseach i Ros Muc


Ag labhairt dó i Ros Muc tráthnóna, dúirt Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne gur “chúis mhór ceiliúrtha” a bhí ann.

“Ní deacair an rud é tuiscint a fháil ar na nithe ar fad a thug inspioráid don Phiarsach ina chuid scríbhneoireachta agus é ag teacht anseo – an tírdhreach sceirdiúil, an talamh portaigh, na lochanna, na sléibhte agus an fharraige, gan trácht ar theanga agus ar chultúr na ndaoine,” a dúirt Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne.

Tá an t-ionad nua ar cheann de mhórthionscadal caipitil an Rialtais do Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016. Tá Teach an Phiarsaigh i Ros Muc, áit ar chaith Pádraig Mac Piarais, duine de cheannairí Éirí Amach 1916, samhraí na mblianta 1909-1915.

Tugtar léargas in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh  ar scéal an Phiarsaigh agus ar an nGaeilge agus ar chultúr na Gaeltachta a mheall go Ros Muc é.

Tá an togra comórtha i gConamara roinnte ina cheithre chuid: Ionad an Phiarsaigh; Cosán Chonamara (ina bhfuil 10 n-acra agus lúb siúlóidí); Slí na Coille (ina ndíreofar ar Phádraig Mac Piarais féin) agus Teach an Phiarsaigh.

Faoi chúram Údarás na Gaeltachta atá an fhorbairt agus iad i bhfeighil ar ghrúpa stiúrtha ina bhfuil Comhairle Chontae na Gaillimhe, Oifig na nOibreacha Poiblí, Fáilte Éireann agus an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.