Na meáin shóisialta le tabhairt isteach faoin reachtaíocht Ghaeilge

Leanadh tráthnóna le Céim an Choiste den bhille teanga sa Dáil, mar a raibh a gcúigiú seisiún i mbun díospóireachta faoin reachtaíocht nua ag Coiste Oireachtais na Gaeilge

Na meáin shóisialta le tabhairt isteach faoin reachtaíocht Ghaeilge

Tá geallta ag Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers go molfaidh sé athrú ar an reachtaíocht Ghaeilge chun go mbeidh an dualgas teanga céanna ar chomhlachtaí poiblí is iad i mbun cumarsáide leis an bpobal ar na meáin shóisialta is atá orthu i gcás cineálacha eile cumarsáide.

Gheall an tAire Stáit chomh maith sa Dáil tráthnóna go molfaidh sé leasú ar an mbille teanga a leagfadh dualgas ar chomhlachtaí poiblí a gcuid ábhar margaíochta a chur ar fáil i nGaeilge.

Rinne an tAire Stáit na geallúintí sin le linn an chúigiú seisiún de chéim an choiste den bhille teanga nua, bille atá á thabhairt isteach chun neartú a dhéanamh ar an Acht Teanga.

De réir Acht na dTeangacha Oifigiúla tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí cumarsáid a dhéanamh le daoine i nGaeilge ar an ‘post leictreonach’ ach mhol Sinn Féin leasú ar an acht chun go mbeadh an dualgas céanna ann i gcás na meán sóisialta.

Tharraing Sinn Féin siar an leasú nuair a gheall an tAire Stáit gur aontaigh sé leis an moladh i bprionsabal agus go bhfillfeadh sé air ag an gcéad chéim eile den choiste.

Dúirt sé amhlaidh faoi leasú eile de chuid Shinn Féin a leagfadh dualgas ar chomhlachtaí poiblí leagan Gaeilge a chur ar fáil d’aon ábhar margaíochta ina mbeadh faisnéis fúthu féin nó faoina gcuid seirbhísí.

Rinne an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill cinneadh faoi ábhar ar na meáin shóisialta in 2019.

Chinn an Coimisinéir gur sháraigh Comhairle Chontae na Gaillimhe a ndualgas teanga nuair a scaip siad i mBéarla amháin ar Twitter fógraí a bhain le ceantair Ghaeltachta.

Pléadh chomh maith sa Dáil inniu roinnt leasuithe a bhain le húsáid na Gaeilge sa chóras dlí agus le cur le líon na ndaoine sa chóras sin a bhfuil Gaeilge acu. De réir ceann de na leasuithe a mhol Sinn Féin ba ghá cáilíocht sa Ghaeilge a bheith ag gach abhcóide.

Diúltaíodh don leasú sin ar an mbonn nár bhain sé le forálacha an bhille.
Is ar an mbonn céanna a dícheadaíodh leasú a d’fhágfadh gur gá Gaeilge a bheith ag breithiúna an stáit. Mhol an Teachta Dála de chuid Fhianna Fáil Éamon Ó Cuív d’Aire Stáit na Gaeltachta Jack Chambers go bhféachfaí ar mholadh eile i dtaobh na mbreithiún, is é sin go mbeadh sé mar sprioc sa bhille go mbeadh Gaeilge ag 20% de bhreithiúna nua.

Dúirt an tAire Stáit gur mhó a bhain an cheist leis an mbille nua faoi cheapacháin dlí.

Dúirt an Teachta Dála neamhspleách Catherine Connolly go raibh géarghá le hanailís a dhéanamh ar na riachtanais atá ann ó thaobh na Gaeilge sa chóras dlí agus ar na “bearnaí” atá le líonadh sa chóras. Dúirt an tAire Stáit go mbeadh sé i dteagmháil leis an Teachta Dála Catherine Connolly faoin moladh sin.

Bhíothas ag súil go bpléifí chomh maith inniu leasuithe a bhain le cúrsaí fógraíochta ach níor éirigh leis an gcoiste ach ocht leasú eile den bhreis is 300 leasú a moladh ar an mbille a phlé.

Dé Máirt seo chugainn anois a thiocfar chomh fada leis na leasuithe faoi chúrsaí fógraíochta.

Tá aird á tarraingt le tamall ar a laghad fógraíochta a dhéanann an stát i nGaeilge mar gheall ar a laghad di a bhí le feiceáil i bhfeachtais eolais an Rialtais ó thús na paindéime.

Tá tacaíocht traspháirtí ann d’éileamh go leasófaí an dlí teanga chun dualgas a chur ar chomhlachtaí poiblí méid áirithe fógraíochta a dhéanamh i nGaeilge.

Fág freagra ar 'Na meáin shóisialta le tabhairt isteach faoin reachtaíocht Ghaeilge'

  • Máirín

    An gcludaíonn sé seo suíomhanna idirlíon? Tá suíomh Údarás na Gaeltachta náireach le logainmneacha i mBéarla agus botúin Ghaeilge. Mura bhfuil sé de dhualgas ar eagraíocht Ghaeltachta logainmneacha a bheith i nGaeilge agus caighdeán ceart teanga a bheith acu ar suíomh agus meáin shóisialta an bhfuil muid i ndáiríre ag ceapadh go gcloífidh ranna stáit agus comhlachtaí poiblí eile leis seo?

  • Bríd

    Ní tharlóidh sé seo. Níl Roinn Chambers fhéin á chuir seo i bhfeidhm ar na meáin shóisialta!