MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

Gníomhaíocht 1

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

Ábhar machnaimh:

  1. Cá bhfuil an fear?
  2. Cén fáth go bhfuil sé leis féin?
  3. Cén chaoi a mothaíonn sé?
  4. Ar tharla eachtra éigin roimhe seo?
  5. An bhfuil tada ina sheilbh aige?
  6. An bhfuil sé le bualadh le duine éigin?
  7. Céard atá sé ag beartú a dhéanamh?

Gníomhaíocht 2

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus déan na pointí atá agat a roinnt leis/léi. Is féidir sin a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!'