MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht.

MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

Gníomhaíocht 1

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

  1. Cén fáth go bhfuil sí ag ceiliúradh?
  2. Cá bhfuil sí?
  3. Céard a tharla roimhe seo?
  4. Cén chaoi a mothaíonn sí?
  5. Céard faoi a bhfuil sí ag smaoineamh?
  6. Cad a tharlóidh ina dhiaidh seo?

Gníomhaíocht 2

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus déan na pointí atá agat a roinnt leis/léi. Is féidir sin a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!'