Meascán Mearaí 10 – Rólghlacadh! (Cartlann)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 10 – Rólghlacadh! (Cartlann)

 

1) Ag obair le do phairtnéir ligigí oraibh gurb sibh an bheirt sa phictiúr. Scríobh an comhrá atá eatarthu. Úsáid bhur samhlaíocht! Bíodh tagairt do na ceisteanna/feidhmeanna teanga thíos sa chomhrá.

  1. Cén chaoi a mhothaíonn sé agus sí?
  2. Céard faoi atá siad ag caint?
  3. Cé faoi atá siad ag caint?
  4. Céard a tharla roimhe seo?
  5. Céard atá siad ag beartú a dhéanamh?
  6. Cuir éad in iúl
  7. Bíodh cáineadh i gceist
  8. Bíodh magadh i gceist.

2) Nuair atá an comhrá scríobh agaibh déan é a aithris. Ansin bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 10 – Rólghlacadh! (Cartlann)'