MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!

Gníomhaíocht 1

Ag obair le do pháirtí scríobh 10 bpointe faoin bpictiúr thuas.

Ábhar machnaimh:

  1. Cá bhfuil na daoine seo?
  2. Cén gaol atá acu lena chéile?
  3. Cá bhfuil siad ag dul anois?
  4. An bhfuil cónaí orthu anseo?
  5. Cén fáth a bhfuil na héadaí sin orthu?
  6. Cén sórt foirgneamh atá timpeall orthu?
  7. Ar tharla eachtra éigin roimhe seo?

Gníomhaíocht 2

Nuair atá 10 bpointe scríofa agat bog ar aghaidh chuig páirtí nua agus roinn na pointí atá agat leis/léi. Is féidir é sin a dhéanamh cúpla uair.

Fág freagra ar 'MEASCÁN MEARAÍ: Rólghlacadh!'