Meascán Mearaí 08 – Rólghlacadh! (Cartlann 2016)

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 08 – Rólghlacadh! (Cartlann 2016)

A man in a suit has a small man in a suit standing on his shoulder whispering into his ear. There is canadian money blooming out of the large man's pocket. --- Image by © C.J. Burton/Corbis

1) Lig ort gur tú an fear atá sa phictiúr seo. Scríobh cúpla pointe faoi na ceisteanna thíos. Úsáid do shamhlaíocht!

  1. Cén chaoi a mhothaíonn an fear mór, meas tú?
  2. Céard atá an fear beag ag rá?
  3. Cé fáth a bhfuil airgead sa phictiúr?
  4. Céard a tharla roimhe seo?
  5. Céard a tharla ina dhiaidh seo?

2) Déan an méid a scríobh tú a roinnt leis an duine in aice leat.

3) Anois déan an comhrá iomlán a scríobh.

Nodanna/Feidhmeanna Teanga:

Cuir mothúcháin in iúl (eagla, sástacht), déan rud éigin a iarraidh, tabhair le fios cén fáth a bhfuil siad ag cogarnaíl, inis cén fáth a bhfuil an t-airgead ansin, cuir éiginnteacht in iúl.

4) Bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.

Fág freagra ar 'Meascán Mearaí 08 – Rólghlacadh! (Cartlann 2016)'