Glactha leis ag an CSO nár chóir bileoga i mBéarla amháin a scaipeadh sa Ghaeltacht

Rinneadh gearán faoi litir agus bileog eolais i mBéarla amháin a bheith á úsáid sa Ghaeltacht do shuirbhé mór de chuid na Príomh-Oifige Staidrimh

Glactha leis ag an CSO nár chóir bileoga i mBéarla amháin a scaipeadh sa Ghaeltacht

Tá glactha leis ag an CSO nár chóir dóibh bileoga i mBéarla amháin a scaipeadh sa Ghaeltacht agus tá gealltanas tugtha acu nach dtarlóidh a leithéid arís.

Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo cheana d’fhiosraigh Oifig an Choimisinéara Teanga gearán anuraidh mar gheall ar ábhar i mBéarla amháin a scaip an Phríomh-Oifig Staidrimh sa Ghaeltacht, ábhar a bhain le suirbhé mór.

Bhain an fiosrúchán le litir agus bileog eolais i dtaobh an tSuirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála, an suirbhé SILC, a dhéanann an CSO.

Is suirbhé ar theaghlaigh é an Survey on Income and Living Conditions (SILC) agus is é sin an phríomhfhoinse eolais a bhíonn ag an Stát maidir le cúrsaí ioncaim agus caighdeán maireachtála an phobail. 

Rinneadh gearán le hOifig an Choimisinéara Teanga faoi gan ach foirmeacha Béarla a bheith ag duine de na daoine a bhí i mbun agallaimh don suirbhé i gceantair Ghaeltachta.

Tuigtear do Tuairisc.ie gurb é an toradh a bhí ar fhiosrú Oifig an Choimisinéara ná gur ghlac an CSO leis gur chóir leagan Gaeilge den bhileog eolais a bheith ar fáil agus gurbh ann dá leithéid.

Tuigtear gur gheall an CSO go mbeadh leaganacha dátheangacha de na bileoga agus na litreacha a bhaineann leis an suirbhé ar fáil roimh dheireadh 2018 agus go gcinnteofaí go mbeadh dóthain acu ar iompar ag an dream a bheadh i mbun na n-agallamh.

Tuigtear gur gheall an CSO chomh maith go ndéanfaí an córas ríomhaireachta a bhíonn acu a leasú lena chinntiú go mbeadh seoltaí Gaeltachta cruinn acu agus logainmneacha oifigiúla in úsáid acu.

Fág freagra ar 'Glactha leis ag an CSO nár chóir bileoga i mBéarla amháin a scaipeadh sa Ghaeltacht'

  • Béarla teanga an Stáit

    Tá an Coimisinéir Teanga ag glacadh leis anois nach bhfuil aon iachaill ar an Stát agus áisinteachtai stáít eolas a scaipeadh go dátheangach sna 26 condae ach amháin sa Ghaeltacht!

    Tá sin in aghaidh an dlí agus nil cead ag an Coimisineir Teanga cearta teanga a bhaint d’aon duine cuma Gaeltacht nó Galltacht. Ní mór do saoránaigh le Gaeilge an Coimisinéir Teanga a thógaint chun na cúirte.