Gá le ‘dóthain acmhainní’ do chóras nua cearta teanga – Coimisinéir Teanga na Breataine Bige

Bhí Coimisinéir Teanga na Breataine Bige, Aled Roberts, ag labhairt ag cruinniú de Choiste Gaeilge agus Gaeltachta an Oireachtais tráthnóna

Gá le ‘dóthain acmhainní’ do chóras nua cearta teanga – Coimisinéir Teanga na Breataine Bige

Thug Coimisinéir Teanga na Breataine Bige foláireamh do Theachtaí Dála agus Seanadóirí inniu faoin gcineál córais nua atá le tabhairt isteach chun seirbhísí i nGaeilge a chinntiú.

Bhí Coimisinéir Teanga na Breataine Bige, Aled Roberts, ag labhairt ag cruinniú de Choiste Gaeilge agus Gaeltachta an Oireachtais tráthnóna, mar a ndearna sé cur síos ar chóras na gcaighdeán atá i bhfeidhm sa Bhreatain Bheag ó thaobh cearta teanga.

Rinne an Coimisinéir Aled Roberts cur síos ar chóras na gcaighdeán sa Bhreatain Bheag agus dúirt sé go raibh sé riachtanach go mbeadh dóthain acmhainní ag a leithéid de chóras.

“Tá acmhainn dhóthanach ag teastáil le socruithe nua a chur i bhfearas agus chun cur le feasacht i dtaobh na socruithe nua.

“Ceal a leithéid d’acmhainn ní féidir an pobal a chur ar an eolas i gceart agus glacfaidh sé tamall níos faide ná is gá ar eagraíochtaí an cur chuige a thuiscint,” arsa Aled Roberts.

Deirtear i mbille teanga nua an Rialtais, a bhfuil faoi láidriú a dhéanamh ar an Acht Teanga, go dtabharfar isteach córas na gcaighdeán, córas nua ina leagfar amach na dualgais ó thaobh na Gaeilge a bheidh ar chomhlachtaí poiblí.

Faoi láthair, aontaíonn gach comhlacht poiblí a scéim teanga féin le Roinn na Gaeltachta ach tá an córas sin tite chomh mór sin in aimhréidh gur éirigh an Coimisinéir Teanga as monatóireacht a dhéanamh ar scéimeanna teanga mar gur “cur amú acmhainní” é.

Faoin mbille teanga nua, leagfaí dualgais chaighdeánacha éagsúla ar chomhlachtaí poiblí, ag brath, mar shampla, ar an méid teagmhála a bhíonn acu leis an bpobal.

Tá a leithéid de chóras i bhfeidhm cheana féin sa Bhreatain Bheag.

Ag caint faoina thaithí ar chóras na gcaighdeán sa Bhreatain Bheag, dúirt Aled Roberts go raibh sé tábhachtach gur tugadh ról don Choimisinéir Teanga i mbunú na gcaighdeán sa tír sin. Déanann Roberts agus lucht a oifige taighde faoi na riachtanais atá ann i dtaobh seirbhísí sula leagann an Rialtas síos cad iad na dualgais a leagfar ar chomhlachtaí sna caighdeáin sin.

Sa Bhreatain Bheag, tugann an Coimisinéír Teanga faoi “imscrúdú caighdeáin” sula ndéanann an Rialtas na caighdeáin a dhearadh. Chinntigh sé sin, a dúirt Roberts, nach raibh na caighdeáin nua ní ba laige ná na gealltanais a tugadh sna scéimeanna teanga a tháinig rompu.

Fág freagra ar 'Gá le ‘dóthain acmhainní’ do chóras nua cearta teanga – Coimisinéir Teanga na Breataine Bige'