Foilsiú treoirlínte nua don phleanáil sa Ghaeltacht curtha siar arís

Bhí na treoirlínte le foilsiú ar dtús roimh dheireadh 2021 agus tá frustrachas léirithe ag polaiteoirí agus gníomhaithe teanga agus an sprioc curtha siar arís agus arís eile

Foilsiú treoirlínte nua don phleanáil sa Ghaeltacht curtha siar arís

Deir an Rialtas gur luath sa bhliain nua a fhoilseofar treoirlínte nua maidir le cúrsaí pleanála sa Ghaeltacht.

Táthar ag súil gur i mí Eanáir a fhoilseofar na treoirlínte, a deir an tAire Stáit Peter Burke, atá freagrach as cúrsaí pleanála agus rialtais áitiúil.

Tá daoine ag fanacht le fada leis na treoirlínte a gheall an tAire Tithíochta Darragh O’Brien ar dtús i bhfómhar na bliana seo caite. Tá frustrachas ar pholaiteoirí agus gníomhaithe teanga toisc an sprioc d’fhoilsiú na dtreoirlínte a bheith curtha siar arís agus arís eile ag a Roinn.

Dúirt an tAire O’Brien ar dtús go bhfoilseofaí na treoirlínte roimh dheireadh 2021 ach nuair a sáraíodh an sprioc sin, tugadh le fios gur sa chéad ráithe de 2022 a chuirfí iad faoi bhráid an phobail. Tháinig agus d’imigh an t-earrach gan na treoirlínte a bheith foilsithe. Dúradh san fhómhar gur roimh dheireadh 2022 a d’fhoilseofaí iad ach tá dáta a bhfoilsithe curtha siar anois den tríú huair.

Deir an tAire Stáit Peter Buke go bhfuil na treoirlínte críochnaithe ag oifigigh óna Roinn féin agus ó Roinn na Gaeltachta ach go gcaithfear measúnacht timpeallachta a dhéanamh orthu sular féidir iad a chur os comhair an phobail mar chuid den chomhairliúchán poiblí.

“Is ann do na treoirlínte, tá siad ann go fisiciúil ach caithfear scagadh a dhéanamh orthu le haghaidh measúnacht chuí,” a dúirt an tAire Stáit Burke mar fhreagra ar cheist ón Teachta Dála Catherine Connolly.

“Bíonn riachtanais nach beag i gceist le cáipéisí a thabhairt chun cinn do chomhairliúchán poiblí agus caithfear déanamh cinnte go bhfuil na measúnachtaí timpeallacha sin déanta mar, mura bhfuil, tá baol mór ann amach anseo ó thaobh agóidí a dhéanamh.”

Dúirt an Teachta Dála Catherine Connolly go raibh pobal na Gaeltachta “ag fanacht le fada an lá” ar fhoilsiú na dtreoirlínte.

“Ardaíonn chuile thoscaireacht a thagann os comhair Choiste Gaeilge an Oireachtais an cheist agus aon uair a bhíonn muid ag taisteal ar fud na tíre,” a dúirt Connolly.

Tá na treoirlínte nua le foilsiú faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. Faoin alt sin, tá sé de chumhacht ag an Aire treoirlínte a eisiúint do na húdaráis phleanála.

Tá geallta cheana ag an Aire Darragh O’Brien go dtabharfar isteach ráiteas tionchair teanga caighdeánaithe d’fhorbróirí a bheadh ag iarraidh tithe a thógáil sa Ghaeltacht mar chuid den bheartas nua.

Deirtear go dtabharfar isteach freisin scrúdú líofachta nua do dhaoine a bheadh ag iarraidh cónaí sna tithe sin. Tá éiginnteacht ann maidir le cé a chaithfeadh an scrúdú sin a dhéanamh, áfach, agus é ráite go mbraithfeadh an céatadán de na daoine a mbeadh orthu an scrúdú a dhéanamh ar cé chomh láidir is a bhí an Ghaeilge sa cheantar áirithe sin.

Tá cúrsaí pleanála agus tithíochta sa Ghaeltacht ag déanamh imní do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta le tamall fada agus é á mhaíomh go bhfuil na ceantair Ghaeltachta i mbaol toisc a dheacra is a bhíonn sé ag muintir na háite tithíocht a fháil ina gceantar féin agus toisc nach dtugtar cosaint mar ba cheart don teanga sa chóras pleanála.

Fág freagra ar 'Foilsiú treoirlínte nua don phleanáil sa Ghaeltacht curtha siar arís'

  • Risteárd

    Cheapfá nach raibh an teanga ar cheann de thosaíochtaí an rialtais.