FÍSEAN DON RANG: Laethanta Órga – Mártan Ó Ciardha

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine atá in aice leat.
  1. Cén fáth ar deineadh an mhír seo, dar leat?
  2. Cén fáth a luaitear 1978?
  3. Céard a deir Mártan faoi chluichí lúthchleas Gael?
  4. Luaigh cúpla rud a deir sé faoin lá ar oscail Staid an Phiarsaigh?
  5. Cén chaoi a bhféadfadh sé a bheith ina fhear saibhir?
  6. Cén fáth a bhfuil ríméad air go bhfuil an spórt ag teacht ar ais?
  7. Tá an radharc thíos le feiscint ag tús na míre? Cén fáth ar taispeánadh é, dar leat?

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Téigh ar líne agus déan taighde faoin gcumann CLG áitiúil.
 • Déan cúpla pointe a scríobh agus ansin déan iad a roinnt leis an duine atá in aice leat.
 • Is féidir focail agus frásaí a chuardach ar teanglann.ie agus focloir.ie.
 • Bí cinnte go gcuireann tú do shaothar sa Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEAN DON RANG: Laethanta Órga – Mártan Ó Ciardha'