FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Gaelscoil

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Gaelscoil

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairtí de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3 – Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cén fáth ar deineadh an mhír nuachta seo?
  2. Cé mhéad leanbh a bhí fágtha sa scoil sular athraigh sí ina Gaelscoil?
  3. Luaigh rud amháin atá le rá ag an bpríomhoide Caitríona Ní Luasa.
  4. Cén polasaí atá á réiteach faoi láthair?
  5. Cén t-éileamh atáthar a dhéanamh faoin bpolasaí sin?
  6. Cén ról atá ag Dónal Ó hAiniféin?
  7. Déan cur síos ar an méid atá ag tarlú sa phictiúr thíos.

Gníomhaíocht 4 – Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5 – Obair duit féin

 • Déan roinnt bheag taighde faoi do scoil féin nó an bhunscoil ar fhreastail tú uirthi (bliain a bunaithe, daoine a d’fhreastail ar an scoil, ócáidí tábhachtacha, imeachtaí a bhíonn ar siúl srl.).
 • Is féidir focail agus frásaí a chuardach ar teanglann.ie agus focloir.ie.
 • Déan taifead fuaime duit féin ag déanamh cur síos ar an scoil. Lig do scoláirí eile éisteacht leis an taifeadadh atá déanta agat agus éist le saothar scoláirí eile.
 • Bí cinnte go gcuirfidh tú do shaothar sa Phunann Teanga.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Gaelscoil'