FILÍOCHT: Mo Ghoogleáil le Dairena Ní Chinnéide

Gníomhaíochtaí bunaithe ar fhilíocht na Sraithe Sóisearaí

FILÍOCHT: Mo Ghoogleáil le Dairena Ní Chinnéide

Gníomhaíocht 1 – Réamhphlé:

 • Mo Ghoogleáil an teideal atá ar an dán seo. Déan plé leis an duine in aice leat faoi na suíomhanna idirlín a úsáideann tú go minic.
 • físeán anseo le beirt ag scigmhagadh faoi na fadhbanna agus na deacrachtaí a bhaineann leis an teicneolaíocht inár saol.

Gníomhaíocht 2 – Meaitseáil:

Gníomhaíocht 3 – Éisteacht:

 • Éist leis an taifeadadh den dán.
 • Éist leis an gcéad chúig líne arís. Déan cúpla focal/frása a scríobh.
 • Téigh obair le do pháirtí agus déan iarracht an chúig líne sin a scríobh ina n-iomláine.

Gníomhaíocht 4 – Léitheoireacht:

 • Anois téigh chuid do théacsleabhar agus faigh an leagan scríofa don dán.
 • Déan an dán a léamh tú féin, ansin déan é léamh os ard do do pháirtí.
 • Éist leis/léi ag aithris an dáin.

 • Úsáid teanglann.ie (nó foclóir crua) le focail/frásaí nach dtuigeann sibh a chuardach.

Gníomhaíocht 5 – Deis Aithrise:

 • Tá teacht ar uirlis taifeadta ar bharr an leathanaigh ar chlé.

 • Déan tú féin a thaifeadadh ag léamh an dáin. Déan beagán aisteoireachta leis na mothúcháin/téamaí a chur in iúl.
 • Éist siar leis.
 • Éist leis an taifeadadh atá déanta ag daoine eile.

Gníomhaíocht 6 – Ceisteanna tuisceana, léirthuisceana agus tuairimíochta

 1. Céard iad na rudaí éagsúla a dhéanann an file seo ar an idirlíon?
 2. Céard a d’fhoghlaim a mac faoi Harry Potter?
 3. Céard is brí leis na línte
  “Cé dúirt nárbh foinse
  An t-ocras chun eolais
  A alpann mo ghoogleáil”
 4. Céard a tharla sa dara leath den dán a chur alltacht ar an bhfile?
 5. Cén fáth meas tú go raibh uirthi an ríomhaire glúine a mhúchadh sa deireadh?
 6. Cén fáth a mbaineann an file úsáid as cló iodálach sa dán?

Gníomhaíocht 7 – Sraith pictiúr

 • Tá roinnt íomhánna éagsúla sa dán seo. I ngrúpaí déan sraith pictiúr a dhearadh ar scéal an dáin.
 • Déan cur i láthair faoin dán seo ag úsáid na n-íomhánna atá agaibh.
 • Is féidir libh an suíomh https://www.storyboardthat.com/ a úsáid más mian libh.

Gníomhaíocht 8 – Nascanna ábhartha eile

 • Léigh an dán Stadeolaíocht agus déan plé ar na cosúlachtaí agus difríochtaí idir an dá dhán.
  Seo nasc chuig físdán de chuid an fhile. Féach air.
 • Meas tú an bhfuil an t-idirlíon ag cabhrú linn an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga inniu?  Pléigh an cheist sin le do pháirtí. Tabharfaidh an físeán seo roinnt smaointe duit?
 • Seo nascanna chuig ailt faoi dhíthocsainiú digiteach agus an tionchar a bhíonn ag an teicneolaíocht orainn, ar dhaoine óga ach go háirithe. Léigh iad go cúramach; beidh tú ag scríobh faoin ábhar seo ar ball. Déan cúpla nóta a bhreacadh.
  Nasc 1
  Nasc 2
  Nasc 3  (Téigh síos chuig “Daoine Óga agus Teicneolaíocht”)
  Nasc 4

Gníomhaíocht 9 – Ag Dearadh

 • Cuir póstaer le chéile ag míniú na mbuntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an idirlíon.
 • Déan focail/nathanna a chuardach agus a sheiceáil ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie
 • Déan an póstaer a chur i láthair an ranga.
 • Is féidir an póstaer a chrochadh sa seomra ranga.

Gníomhaíocht 10 – Téigh i mBun Pinn Arís – PUNANN

 • Bain triail as 7 lá a chaitheamh gan úsáid a bhaint as an teicneolaíocht / as d’fhón póca.  Déan dialaann fuaime a choinneáil faoi na buntáistí, na dúshláin srl. a thugann tú faoi deara.
 • Déan focail/nathanna a chuardach agus a sheiceáil ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie
 • Éist le saothair dhaoine eile sa rang.
 • Cuir ceisteanna orthu faoin méid a dúirt siad.
 • Bí cinnte an saothar a chur sa Phunann Teanga.

Gníomhaíocht 11 – Cúpla Ceist Agam Ort!

D’fhéadfadh an múinteoir a cheisteanna féin nó ceisteanna breise a chumadh ar https://create.kahoot.it/login

Fág freagra ar 'FILÍOCHT: Mo Ghoogleáil le Dairena Ní Chinnéide'