Daltaí na hÉireann chomh ‘neamhliteartha’ sa Ghaeilge is atá siad sa teagasc Críostaí

Léirigh suirbhé nua go dteastaíonn ó scoileanna gur tuismitheoirí agus pobal an pharóiste a d’ullmhódh páistí do na sacraimintí

Daltaí na hÉireann chomh ‘neamhliteartha’ sa Ghaeilge is atá siad sa teagasc Críostaí

Caitear an “lear mór ama céanna” ag múineadh reiligiúin agus Gaeilge sna bunscoileanna agus tá muintir na tíre chomh “neamhliteartha” céanna sa dá ábhar.

Sin a bhí le rá ag an stiúrthóir ar an Iona Institute agus an tráchtaire David Quinn agus é ag caint faoi shuirbhé nua a léiríonn go dteastaíonn ó scoileanna gur tuismitheoirí agus pobal an pharóiste a d’ullmhódh páistí do na sacraimintí.

Dúirt Quinn ar RTÉ Raidió 1 gur léir go raibh an iomarca scoileanna Caitliceacha sa tír seo, thart ar 90% de na scoileanna nuair is thart ar 60% an céatadán ba ghaire mar scáthán ar phobal na hÉireann faoi láthair.

Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath a reáchtáil an suirbhé.

Sa bhfómhar seo caite a cuireadh Grúpa Athbhreithnithe ar bun, ar mholadh ó Chomhairle na Sagart, ionas go bhféadfaí pleanáil do thodhchaí na heaglaise san ard-deoise. 

D’éist an grúpa seo le tuairimí an phobail, sagairt, oibrithe tréadacha agus múinteoirí reiligiúin san áireamh.  I gcás shacraimintí na Chéad Chomaoineach agus an Chóineartaithe, iarradh moltaí ar mhúinteoirí agus príomhoidí i scoileanna na hArd-Deoise. Tháinig 1,800 freagra ar shuirbhé ar líne a d’eagraigh an Ard-Deoise agus ar iarr an tArd-Easpag Diarmuid Martin ar an bpobal é a fhreagairt.

Ní raibh aon cheist sa suirbhé seo ar mhúineadh reiligiúin mar ábhar staidéir san scoileanna, is ullmhú do shacraimintí a bhí á fhiosrú.

Tá ráite ag an Ard-Deoise anois go n-úsáidfear an t-eolas a bailíodh sa suirbhé sin chun machnamh a dhéanamh ar chúrsaí agus iad ag pleanáil don todhchaí.

I ráiteas faoin suirbhé ar shuíomh na hArd-Deoise, deirtear gur in Éirinn amháin a dhéantar an t-ullmhúchán do na sacraimintí sa scoil agus gur léirigh an pobal ar fad a d’fhreagair an suirbhé an-mhíshásamh le cúrsaí mar atá.

Deirtear go raibh gach duine a rinne an suirbhé ar aon intinn gur le tuismitheoirí an creideamh a roinnt lena bpáistí agus go gcaithfí an dualgas sin a chur ar ais ar thuismitheoirí agus ar phobal an pharóiste.

Ba é dearcadh na scoileanna go raibh siadsan fós ag obair ‘i bhfolús’ agus go raibh sé thar am ag an teaghlach agus ag an bparóiste a gcion féin a dhéanamh.

Measann an Ard-Deoise gurb é an dúshlán atá roimh an eaglais anois teacht ar bhealach le déileáil le tuismitheoirí – iad siúd a fhreastalaíonn ar sheirbhísí eaglaise, iadsan nach bhfreastalaíonn ach a chreideann ina teagasc, agus iad siúd a bhreathnaíonn ar shearmanais na sacraimintí mar ócáidí suntasacha sóisialta i saol an teaghlaigh nach bhfuil aon ghné reiligiúin ag baint leo.

Beidh plé ar siúl sna paróistí sna seachtainí seo amach romhainn chun an chéad chéim eile a phleanáil agus beidh deis ag an ngrúpa bualadh le daoine a ghlac páirt sa suirbhé.

30 nóiméad sa lá atá curtha ar leataobh do theagasc an chreidimh sna bunscoileanna Caitliceacha, cé go n-admhaíonn a lán múinteoirí go gcaitear i bhfad níos mó ama air roimh na searmanais. 

I scoileanna Educate Together is iad na tuismitheoirí a eagraíonn ranganna ina rogha féin reiligiúin dá bpáistí lasmuigh d’uaireanta scoile.

Mhaígh an tAthair Iggy O’Donovan ar an gclár céanna go raibh sé thar am an fhreagracht a chur ar thuismitheoirí agus ar phobal an pharóiste a bpáistí a ullmhú do na sacraimintí seachas ar mhúinteoirí bunscoile, cuid acu a dúirt leis nár chreid siad féin sa reiligiún sin in aon chor ach go raibh orthu an t-ábhar a mhúineadh sa scoil.

Mhaígh O’Donovan gur léirigh an scéal san Iodáil agus i Meiriceá gur fearr go mór a d’éirigh le cúrsaí reiligiúin sa bpobal nuair a bhí an t-ullmhúchán do na sacraimintí leagtha ar thuismitheoirí agus ar an bparóiste seachas ar na scoileanna.

Fág freagra ar 'Daltaí na hÉireann chomh ‘neamhliteartha’ sa Ghaeilge is atá siad sa teagasc Críostaí'