CLUASTUISCINT: An Bhreatnais sa Phríosún

Éist leis an ar an bpíosa taifeadadh ar alt ó Tuairisc.ie agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1 – Ceisteanna

 1. Cén tír a luaitear sa mhír?
 2. Céard atá sainiúil faoi HMP Berwyn?
 3. Cén fáth a luaitear an figiúr 2,100?
 4. Cad iad na bagairtí atá á ndéanamh?
 5. Cén moladh a dhéantar?
 6. Déan iarracht ceannlíne eile a chumadh don mhír seo.

Gníomhaíocht 2 – Deachtóireacht

 • Éist leis an gcéad trí abairt arís agus déan iarracht na príomhfhocail a scríobh síos.
 • Cuir an méid atá scríofa i gcomparáid leis an méid atá scríofa ag do pháirtí. I mbeirteanna déan iarracht na trí abairt a scríobh.
 • Éist leis na habairtí arís más gá.
 • Beidh sibh in ann an méid atá scríofa agaibh a chur i gcomparáid leis an mbunleagan ar ball.

Gníomhaíocht 3 – Aimsigh agus Cuardaigh

 • Éist le cúpla abairt sa mhír go randamach agus déan iarracht sampla d’ainmfhocal firinscneach agus ainmfhocal baininscneach a aimsiú.
 • Déan iarracht teacht ar thrí fhocal/fhrása nach dtuigeann tú. Déan iad a chuardach ar www.focloir.ie agus www.teanglann.ie.

Gníomhaíocht 4 – Cur in ord

 • Seo thíos an chuid eile den alt.
 • Ag obair le do pháirtí déan iarracht iad a chur in ord.
 • Mínigh cén fáth a bhfuil siad san ord sin.
 • Beidh sibh in ann an freagra a sheiceáil ar ball.
 1. Dúirt sé nach raibh siad in ann monatóireacht a dhéanamh ar na comhráite gutháin i mBreatnais. Dúirt sé gur fhág an ganntanas aistritheoirí go raibh riaráiste le glanadh acu a chuaigh siar breis is dhá mhí.
 2. Fágann sin nach bhfuil aon mhuinín ag na príosúnaigh go bhfuil foireann an phríosúin neamhchlaonta.
 3. Shéan urlabhraí de chuid an phríosúin na líomhaintí agus dúirt go raibh oiliúint foirne ar bun acu chun úsáid na Breatnaise sa phríosún a spreagadh.
 4. Dúirt na príosúnaigh i HMP Berwyn chomh maith nach gcuirtear ateangairí a bhfuil Breatnais acu ar fáil dóibh agus iad á dtabhairt os comhair coistí smachta.
 5. Ní hé seo an chéad uair ag an mBreatnais fadhbanna a chruthú sa phríosún, a osclaíodh in 2017.
 6. Dúirt príomhchigire an phríosúin, Peter Clarke, roimhe seo gurbh údar imní dó féin an easpa oifigeach príosúin a raibh an Bhreatnais acu.

Gníomhaíocht 5 – An leagan bunaidh

 • Seo an nasc chuig an leagan bunaidh. 
 • Féach siar ar a bhfuil déanta agaibh i nGníomhaíochtaí 2 agus 4.
 • Déan an t-alt a léamh tú féin. Ansin déan é a léamh os ard ina mbeirteanna.

Fág freagra ar 'CLUASTUISCINT: An Bhreatnais sa Phríosún'