Buachaill é sin atá in ann blas a chur air féin

Mír rialta ó scríbhneoirí éagsúla faoi nathanna cainte a thugann léargas ar shaibhreas, ar shaíocht agus ar aclaíocht na teanga

Buachaill é sin atá in ann blas a chur air féin

Sin é a déarfaí faoi dhuine a bheadh in ann aird agus fabhar a tharraingt air féin. Ní i ngan fhios a bheadh bua ar bith aige. Bheadh sé in ann blas na fírinne a chur ar scéal bréagach, dallamullóg a chur ar dhaoine, lena rá ar chaoi eile. Cleas a bheadh ann go minic le hardú céime a fháil. Fear plámáis a bheadh ann, lútálaí, slíomadóir.

Ar ndóigh is bealach é a bhíonn le cuid de na mná freisin.

Bhíodh blas na meala ar gach greim i gcuid mhór de na scéalta Fiannaíochta. Bíonn blas ar an mbeagán. Bíonn blas ar an annamh a deiridís i gCúige Uladh.

Bhíodh blas faoi leith ar phóigín a deirtear liom. ‘Blas do chúpla póigín ba dhóigh liom gurbh iad ab fhearr,’ a dúradh san amhrán An Goirtín Eornan.

‘Is milse blas a béal tais ná mil ag sileadh as céir bheach,’ a dúradh faoi Bhrídín Phádraic in amhrán eile.

‘Blas a’ tsiúcra a bhí ar a póig,’ a dúirt an file as Conamara Micheál Mac Suibhne faoi Mháirín Seoighe.

Is cosúil go bhfuil ceird ar an bpógadh seo mar dúirt file faoi Róise a’ Chúil Chlannaigh ‘ní raibh blas aici ar mo phóigse is na deora le mo mhalaí’.

Nár mhór an trua é an diabhal bocht.

Ní faighim blas ná dath air a déarfá faoi rud nach dtaitneodh leat. As a bhlas nó ar a aghaidh a óltar uisce beatha go minic. i.e., é a ól as a neart gan uisce a chur tríd.

Bíonn blas ar an nGaeilge a labhrann cuid de na cainteoirí. Bhí rann ann faoi sin:

‘Tá blas gan ceart ag an Muimhneach,

Tá ceart gan blas ag an Ultach,

Níl ceart ná blas ag an Laighneach,

Tá ceart is blas ag an gConnachtach.’

Bheifeá a cheapadh gur i gConnachta a ceapadh an rann!

Seo roinnt seanfhocla eile a bhfuil an focal blas iontu:

Bíonn blas na meala ar bháisteach na féile San Seáin.

Is minic blas searbh ar an bhfírinne.

Blas gach bia an gráinnín salainn.

‘Is tuirseach an áit a bheith ag faire báid, is tuirseach an áit ar shráid fhuar i do sheasamh, ach is tuirsí ná sin a bheith ag éisteacht le giolla gan blas.’

Is fearr fuacht carad ná blas namhad.

Bíonn blas milis ar bhéilí na gcomharsan.

Buachaill é sin atá in ann blas a chur air féin. Nach deas é?

Fág freagra ar 'Buachaill é sin atá in ann blas a chur air féin'