Ba cheart do gach uile dhalta bunscoile bliain a chaitheamh ag foghlaim trí Ghaeilge – polasaí nua ag Páirtí an Lucht Oibre

Deir urlabhraí oideachais Pháirtí an Lucht Oibre go bhfuil athrú ‘réabhlóideach’ ag teastáil chun na fadhbanna atá ann maidir le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachais a réiteach

Ba cheart do gach uile dhalta bunscoile bliain a chaitheamh ag foghlaim trí Ghaeilge – polasaí nua ag Páirtí an Lucht Oibre

Tá Páirtí an Lucht Oibre ag moladh go gcaithfeadh gach dalta bunscoile sa tír bliain amháin ag foghlaim trí Ghaeilge amháin. 

Aodhán Ó Ríordáin, urlabhraí oideachais an pháirtí a d’fhógair an polasaí nua agus é ag labhairt le Tuairisc.ie. Dúirt sé go bhfuil athrú “réabhlóideach” ag teastáil chun na fadhbanna atá ann maidir le múineadh na Gaeilge sa chóras oideachais a réiteach.

Tá díospóireacht ann i láthair na huaire maidir le cur chuige na Roinne Oideachais i dtaobh scrúdú na Gaeilge san Ardteist, ach maíonn Páirtí an Lucht Oibre go bhfuil athrú i bhfad níos bunúsaí ag teastáil chun deis níos fearr a thabhairt do pháistí an teanga a thabhairt leo ón scoil.

Deir Aodhán Ó Ríordáin go bhfuil amhras air faoi phlean na Roinne dhá shiollabas nua a thabhairt isteach do scrúdú Gaeilge na hArdteiste – ceann do dhaltaí i scoileanna Gaeilge agus Gaeltachta agus ceann eile do scoileanna Béarla.

Deir an Teachta Dála go bhfuil “an dochar déanta cheana” ó thaobh na Gaeilge de faoin am a bhaineann dalta an Ardteist amach nach bhfuil moltaí nua na Roinne chun é sin a chur ina cheart.

“An fhadhb atá ann faoi láthair ná go bhfuil an-chuid daltaí ag dul tríd an gcóras bunscoile agus, tar éis dóibh ocht mbliana a chaitheamh ag foghlaim na Gaeilge, níl sí acu. Ní dóigh liom go bhfuil sé sin ceart ná cóir,” arsa Ó Ríordáin. 

“Ba chóir dúinn rud éigin réabhlóideach a dhéanamh sna scoileanna sin nach bhfuil an Ghaeilge á húsáid mar ghnáth-theanga na scoile iontu.

“An smaoineamh a bhí againn mar pháirtí ná gur cheart bliain amháin a roghnú, b’fhéidir Rang a hAon, b’fhéidir Rang a Dó, b’fhéidir Rang a Trí, agus gach aon ábhar a mhúineadh trí Ghaeilge don bhliain sin.”

Glacann Ó Ríordáin leis gur polasaí “conspóideach” a bheadh i gceist, ach deir sé go bhfuil beart den chineál seo ag teastáil má táthar chun dul i ngleic leis na fadhbanna atá ann i láthair na huaire.

“Tá mé bréan de bheith ag éisteacht le polasaithe faoin nGaeilge ó gach aon pháirtí, mo cheann féin san áireamh, polasaithe a chuireann an bhéim san áit mhícheart agus b’fhéidir go bhfuil sé in am againn an díospóireacht seo a chur os comhair gach duine sa tír seachas os a gcomhair siúd atá sa Ghaeltacht nó atá ag plé leis an nGaeloideachas amháin.”

Deir Ó Ríordáin go gcaithfear stop a chur leis “an droch-chaighdeán Gaeilge” a bhíonn ag líon mór páistí agus iad ag fágáil na bunscoile agus é den tuairim nach bhfuil an cur chuige atá i bhfeidhm i láthair na huaire ag obair.

“Is é seo an polasaí oideachais Gaeilge is measa a bhí againn le 100 bliain anuas. Tá sé ag obair i gcásanna áirithe ach, i go leor cásanna eile níl sé ag obair ar chor ar bith,” a deir Ó Ríordáin, a chaith breis is deich mbliana mar mhúinteoir bunscoile i gcathair Bhaile Átha Cliath.

“Tá scoilt ann ó thaobh scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta agus na scoileanna a mhúineann trí Bhéarla. Ní dóigh linn gur cheart go mbeadh an scoilt sin ann. Ba chóir go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge ag gach dalta.”

Measann Ó Ríordáin go mbeadh traenáil bhreise ag teastáil do mhúinteoirí chun go mbeadh siad uile in ann gach ábhar bunscoile a mhúineadh trí Ghaeilge agus go mbeadh ceisteanna ag ceardchumainn agus grúpaí eile ach tá sé den tuairim nach mbeadh mórán daoine i gcoinne an smaoinimh, tríd is tríd.

Deir sé gurb iad na rudaí is tábhachtaí atá le déanamh leis an nGaeilge sa bhunscoil ná páistí a chur ar a gcompord ag úsáid na teanga agus an Ghaeilge a spreagadh taobh amuigh de scoileanna lán-Ghaeilge.

“Caithfidh muid é sin a leathnú amach chuig gach aon scoil sa tír agus stop a chur leis an bpolasaí atá ann faoi láthair, is é sin an Ghaeilge a dhéanamh leathuair an chloig in aghaidh an lae agus bheith ag súil, le cúnamh Dé, go mbeidh an páiste in ann cúpla abairt a chur le chéile nuair a fhágann siad Rang a Sé.”

Fág freagra ar 'Ba cheart do gach uile dhalta bunscoile bliain a chaitheamh ag foghlaim trí Ghaeilge – polasaí nua ag Páirtí an Lucht Oibre'

 • Colin Ryan

  ‘Measann Ó Ríordáin go mbeadh traenáil bhreise ag teastáil do mhúinteoirí chun go mbeadh siad uile in ann gach ábhar bunscoile a mhúineadh trí Ghaeilge…’. Abair é. An fhadhb is mó, b’fhéidir.

 • Éilís Ní Anluain

  Moladh maith eile fós Ar Tuairisc inniu – ba leor Gaeilge líofa a bheith ag múinteoir i ngach ochtar sna scoileanna a mhúineann trí Bhéarla leis an bplean seo a chur i bhfeidhm.

 • Dáithí Mac Cárthaigh

  Ba cheart do gach ábhar oide bliain a chaitheamh ag foghlaim trí Ghaeilge don B.Ed. chun é seo a áisiú.

 • S. Mac Muirí

  Is buí do bhocht beagán, ach ní leor é. Ní éiríonn le córas an ghalloideachais líofacht teanga dhúchais aon tír ar domhan a thabhairt do dhaltaí scoile nuair is teanga faoi ghradam na tíre sin an teanga ghallda. Tá sé sin cruthaithe.

 • Cillian

  “Deir Ó Ríordáin go gcaithfear stop a chur leis “an droch-chaighdeán Gaeilge” a bhíonn ag líon mór páistí agus iad ag fágáil na bunscoile”

  Gan trácht ar droch-cháighdeán Gaeilge a bhíonn ag líon mór múinteoirí. In ainm Dé, fiú na múinteoirí a bhíonn a dóthain Gaeilge acu Gaeilge a mhúineadh, bíonn drochfhuaimniú acu.

  “Caithfidh muid é sin a leathnú amach chuig gach aon scoil sa tír”

  Íosa Críost, tá fadhbanna ag Gaelscoileanna múinteoirí le ardchaighdeán Gaeilge a fháil agus measann an fear seo go mbeadh gach múinteoir sa tír in ann an jab a dhéanamh

  “polasaithe a chuireann an bhéim san áit mhícheart”

  Mo léann, tusa san áireamh a dhuine. Géarchéim teanga sa Ghaeltacht, ní haon rún é sin. Tá sibh ag moladh an teanga do bhfoghlaimeoirí ar thaobh amháin agus ag ligean í fáil bháis ar an taobh eile.