An t-iarfheisire Eorpach Liadh Ní Riada ceaptha ina hoifigeach pleanála teanga i nGaeltacht Chorcaí

Deir Liadh Ní Riada nach bhfuil a fhios aici an bhfillfidh sí ar an bpolaitíocht amach anseo nó dá ndéanfadh an le Sinn Féin nó mar neamhspleách a sheasfadh sí

An t-iarfheisire Eorpach Liadh Ní Riada ceaptha ina hoifigeach pleanála teanga i nGaeltacht Chorcaí

Tá Liadh Ní Riada, an t-iarfheisire Eorpach de chuid Shinn Féin, ceaptha ina hOifigeach Pleanála Teanga do Ghaeltacht Mhúscraí.

Dúirt Ní Riada a bhí ina hiarrthóir sa toghchán uachtaránachta deireanach nach raibh a fhios aici an bhfillfeadh sí ar an bpolaitíocht arís nó dá ndéanfadh an le Sinn Féin a rachadh sí nó an mbeadh sí ina neamhspleách.

“Tá an doras fágtha ar an laiste agam,” a dúirt sí agus í faoi agallamh ar An Saol Ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Dúirt sí go raibh sí ag baint an-sásamh as a bheith ar ais ag obair i measc a pobail féin sa Ghaeltacht agus go raibh sí ag súil go mór leis an dúshlán a bhainfeadh le bheith ag iarraidh daoine a mhealladh chun Gaeilge a labhairt.

“Ní dóigh liom gur ranganna an tslí is fearr chun tús a chur leis. Is dóigh liom gur chóir gur rud a bheadh ann a tharlaíonn go nádúrtha, nó go horgánach. An bhfuil a fhios agat dá mbeifeá i mbun cócaireachta, go bhfuileann tú i mbun cócaireachta agus go bhfuil tú á déanamh trí Ghaoluinn.

“Sin an saghas dearcaidh nó treo go mbeinnse ag smaoineamh ar dhul leis. Ach gan dabht nílim ach sa phost le cúpla lá go fóill agus táim ag foghlaim,” a dúirt sí.

Dúirt Oifigeach Pleanála Teanga nua Mhúscraí go raibh an reachtaíocht teanga agus cearta teanga an-tábhachtach d’obair na pleanála teanga.

“Cé go bhfuil Gaoluinn ar an teanga oifigiúil atá againn… tá neart seirbhísí nach bhfuil ann i nGaoluinn agus tá daoine ann nach dtuigeann go bhfuil na cearta sin acu ach oiread. Mar sin caithfidh an t-éileamh sin a bheith ann chomh maith mar mura bhfuil daoine chun a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaoluinn, cad ina thaobh go mbeadh na seirbhísí ann?

“Tá an saghas sin dúshláin os ár gcomhair. Ach i ndáiríre [caithfimid] an droichead sin a thrasnú go dtí pobal an Bhéarla chomh maith seachas a bheith ag caint linn féin an t-am ar fad. Mar táimid go léir an-bháúil agus an-ghrá againn don Ghaoluinn, ach mura dtabharfaimid an chuid eile den dream linn, táimid saghas ag snámh i gcoinne na taoide agus beimid i gcónaí ag caint linn féin.”

Dúirt an t-iarpholaiteoir  go gcaithfí muinín a thabhairt do dhaoine an Ghaeilge a labhairt.

“Caithfimid féachaint ar shlite conas a bheith dátheangach i gceart agus gan a bheith chomh sáite i gcúrsaí, bíonn drogall ar dhaoine agus bíonn daoine cúthaileach mar gheall ar Ghaoluinn a úsáid is dócha mar go gceapann siad nach bhfuil sí acu go cruinn nó go beacht nó go mbeadh botúin ar siúl acu. Agus caithfimid deireadh a chur leis sin,” arsa Liadh Ní Riada.

Dúirt Oifigeach Pleanála Teanga Mhúscraí gurb údar dóchais di an dream óg nach raibh “chomh hung up céanna” faoin nGaeilge agus “dearcadh an-dearfach” acu.

Maidir le cúrsaí polaitíochta, dúirt sí gur bhraith sí go ndearna Sinn Féin faillí áirithe inti nuair nár éirigh léi sa toghchán Eorpach deireanach ná sa toghchán uachtaránachta ach gur thuig sí leis gurb in í “an pholaitíocht”.

Dúirt sí dá mbeadh deis arís aici go bhfanfadh sí ag obair san Aontas Eorpach, mar a raibh sí ina ball den choiste buiséid, den choiste iascaireachta agus den choiste oideachais agus cultúir,seachas teacht abhaile chun seasamh don uachtaránacht.

Mhaígh sí go raibh go leor eile ar theastaigh uaithi a bhaint amach sa Bhruiséil i dtaobh cúrsaí iascaireachta agus rudaí eile.

Nuair a fiafraíodh di an seasfadh sí do Shinn Féin nó mar neamhspleách dá rachadh sí leis an bpolaitíocht arís amach anseo, dúirt Ní Riada gur “ceist dheacair agus ceist spéisiúil a bhí ann”.

Dúirt sí gur duine “dílis” a bhí inti agus go ngoilleann sé uirthi nuair nach mbíonn daoine dílis di féin.

Dúirt sí go raibh muinín aici i gcónaí as “polasaithe iontacha” Shinn Féin agus go mbeadh sé deacair uirthi “sin a thréigint”.

Ní rachadh sí le páirtí eile, a dúirt sí, níor chuir sí as an áireamh é gur mar neamhspleách a d’fhillfeadh sí ar an bpolaitíocht dá socródh sí déanamh amhlaidh amach anseo.

Maidir lena post nua, dúirt sí go raibh sé in am “an ceangal” atá idir na ceantair Ghaeltachta go léir “a láidriú”.

“Tá cumhacht againn mar Ghaeltacht agus is dóigh liom go bhfuil sé in am an chumhacht sin a úsáid níos mó,” arsa Liadh Ní Riada, Oifigeach Pleanála Teanga nuacheaptha Ghaeltacht Mhúscraí.

Fág freagra ar 'An t-iarfheisire Eorpach Liadh Ní Riada ceaptha ina hoifigeach pleanála teanga i nGaeltacht Chorcaí'