An Ghaeilge ar lár ó thaighde ar straoiseoga ?

Ní raibh an Ghaeilge san áireamh san anailís a rinne SwiftKey ar nósanna úsáide na straoiseog níos túisce i mbliana

smiley

Ní dhearnadh aon ? ar úsáid na ? i measc lucht ? na Gaeilge sa ? a d’eisigh an comhlacht SwiftKey níos túisce i mbliana ach dúirt urlabhraí an chomhlachta le Tuairisc.ie go bhféadfadh go ndéanfar amhlaidh amach anseo.

Tá 96 ? ar fáil ar ? SwiftKey faoi láthair, ina measc sin an Ghaeilge agus an Bhreatnais, ach níor cuireadh ach 16 déag acu sin san áireamh san ?.

D’fhoilsigh SwiftKey an ? i mí Aibreáin na bliana seo ach tháinig an t-eolas chun cinn arís sna ? ? an tseachtain seo caite. Rinne an comhlacht ? ar os cionn billiúin buille ? ag deireadh na ? seo caite agus léirigh an ? sin nósanna ? na n-úsáideoirí.

Frítheadh, mar shampla, go mbaineann lucht ? na ?? ceithre oiread níos mó úsáide as an ? ná dream ar bith eile cé gur mó úsáid a bhaineann cainteoirí ?? as ??? i gcoitinne.

Tá os cionn 800 ? ar fáil ar SwiftKey agus mar sin is beag an mhinicíocht a bhíonn ag aon ? ar leith. Cuireadh i 60 rannóg iad ar mhaith leis an anailís: straoiseoga ?/?/?agus araile.

Ag barr an liosta bhí na straoiseoga ?, ?, ?,✋ agus ?. Ba iad na ? a léirigh ?, ?, an ?, ? agus ? na cinn ba lú úsáid ar fud an domhain.

Tógadh an ℹ️ seo ar fad ó ? SwiftKey. Déantar ? anois is arís ar an ? sin chun treochtaí úsáide i dtaobh ? agus ? a aithint. Maíonn SwiftKey as a chruinne is a bhíonn an tuar a dhéanann an méarchlár ar na focail a bhíonn ag teastáil óna gcuid úsáideoirí.