Aistriúchán Seicise de Cré na Cille chugainn…

Tá aistriúchán Seicise ar Cré na Cille fógartha ag Imram agus comhdháil mhór Ghaeilge le bheith i bPrág Meán Fómhair 2017

Aistriúchán Seicise de Cré na Cille chugainn…

Daniela Theinová

Foilseofar aistriúchán Seicise de Cré na Cille an bhliain seo chugainn i bPrág.

Is é Radvan Markus, a d’fhoilsigh leagan Seicise de L’Attaque le hEoghan Ó Tuairisc roimhe seo, a rinne an t-aistriúchán.

Bhí Markus i mBaile Átha Cliath mar aoi de chuid na Féile Imram agus é mar dhuine den bhuíon idirnáisiúnta a chuir ‘Ó Bhaile Átha Cliath go Prág: Móroíche Litríochta na Gaeilge agus na Seicise’ i láthair Dé Luain.

Bhí Ambasadóir Phoblacht na Seice, Hana Hana Mottlová, i láthair nuair a cuireadh an seó i láthair Gaeil agus Seicigh i McGrattans i mBaile Átha Cliath. Tá bá ar leith ag an Ambasadóir Mottlovau leis an nGaeilge mar gur dhein sí féin freastal ar ranganna Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus í ina mac léinn.

Éamon Ó Cíosáin ag oscailt ‘Ó Phrág go Baile Átha Cliath’, ag ocáid Imram aréir
Éamon Ó Cíosáin ag oscailt ‘Ó Phrág go Baile Átha Cliath’, ag ocáid Imram

Sa rang céanna léi an uair sin bhí Ondrej Pilny, atá anois ina Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil Sheárlais i bPrág agus ina chathaoirleach ar IASIL, an eagraíocht idirnáisiúnta a dhíríonn ar an Léann Éireannach.  Ní hionadh, agus cairde mar seo sa chúirt aici, an Ghaeilge a bheith chun tosaigh i gclár Ollscoil Phrág. Tá an teanga á múineadh i bPrág le fada agus is é Radvan Markus féin an príomhléachtóir Gaeilge le blianta beaga anuas.

Tá aithne mhaith ar Markus in Éirinn agus sealanna caite aige ag déanamh taighde i mBaile Átha Cliath agus i gCarna. Chaith an Dr Pádraig Ó Liatháin, fear a’ tí na hoíche ceiliúrtha, seal mar léachtóir Gaeilge i bPrág chomh maith agus go deimhin is ann a bhuail sé lena bhean chéile Káťa Garcia, atá ina léachtóir le Spáinnis i gColáiste na Tríonóide. I measc na n-oirfideach eile a bhí i láthair ag ócáid na hoíche aréir, bhí céimí eile de chuid ranganna Gaeilge Phrág, Daniela Theinová, a bhfuil téacsanna ilchineálacha aistrithe go Gaeilge aici.

Deineadh sleachta as nuafhilíocht chomhaimseartha na Seicise a chur i láthair mar chuid d’imeachtaí an Luain chomh maith le sleachta as An Dea-Shaighdiúir Švejk de chuid an ainrialaí Jaroslav Hašek, saothar polaitiúil atá lán de ghreann.

Ba é Breandán Ó hEithir, a chaith seal i bPrág, a sholáthair an leagan Gaeilge.

Daniela Theinová, Katerina Garcia, Síle Denvir agus Radvan Markus..
Daniela Theinová, Katerina Garcia, Síle Denvir agus Radvan Markus

Ba é an Dr Éamon Ó Cíosáin a chuir scríbhinn Uí Eithir ar fáil.  Chomh maith lena mbua le teangacha tá bua an cheoil ag na Seicigh Ghaelacha agus a gcairde agus cuireadh ceol as Éirinn, as an mBoihéim agus as an Moráiv i láthair ag Garcia, Ó Liatháin, Markus agus a gcomhoirfidigh Jana Markusová, Síle Denvir agus Daniela Theinová.

Dúirt Liam Carson, Stiúrthóir na Féile Imram:

“Is cuid thábhachtach de mhisean Imram na hoícheanta idirnáisiúnta seo, mar a ndéantar litríocht na Gaeilge a chur i láthair i dteannta na litríochta idirnáisiúnta.  Caithfear litríocht na Gaeilge a chur i láthair an phobail laistigh de fhráma nua-aoiseach, beoga, ilchultúrtha. Creidimid gur litríocht nua-aimseartha spreagúil cheannródaíoch í litríocht na Gaeilge a thuilleann ardán náisiúnta agus idirnáisiúnta.”

Is chun na críche sin a cuireadh Caitríona Pháidín ag caint Seicise i mBaile Átha Cliath aréir, agus ba léir ón taitneamh a bhain na Seicigh a bhí sa lucht éisteachta as cur i láthair bríomhar Shíle Denvir agus Kát’a Garcia go bhfuil macasamhail Chaitríona Pháidín ag baile ag na Seicigh.

Cífear a thuilleadh fós de Chaitríona Pháidín agus a cairde i bPrág i Meán Fómhair na bliana seo chugainn mar a mbeidh Radvan Markus agus a mheitheal ag eagrú comhdháil Ghaeilge: ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa’.

Beidh raidhse imeachtaí eile ar siúl le linn na Féile Imram i mBaile Átha Cliath, ina measc, Lón Leningrad, an dráma is déanaí de chuid Aodha Uí Dhomhnaill, a bheidh ar siúl in Amharclann Smock Alley anocht, agus Víreas is ea Teanga, ceardlann idirghníomhach a bheidh ar siúl in Ionad na Scríbhneoirí tráthnóna.

Pádraig Ó Liatháin, Éamon Ó Ciosáin agus Radvan Markus.
Pádraig Ó Liatháin, Éamon Ó Ciosáin agus Radvan Markus.

Fág freagra ar 'Aistriúchán Seicise de Cré na Cille chugainn…'

  • Seán Mac Gearailt

    Ba chóir a chur ar a súile do dhaltaí scoile na tíre seo go bhfuil meas ar an nGaeilge i bhfad i gcéin agus nach teanga don Ghaeltacht amháin atá inti. Dá dtuigfidís go bhfuil staidéar á dhéanamh ar an teanga agus go bhfuil meas ar an nGaeilge agus í á úsáid thar lear b’fheidir go dtabharfadh sin spreagadh dóibh í a fhoghlaim. Bhainfeadh sé siar fosta as na daoine a mhaíonn gur teanga mharbh í an Ghaeilge.

  • Tuirseach

    Cinnte Seán. I mo thuairim tá líon an-ard de chainteoirí laethúil Gaeilge thar lear agus ba cheart bhféidir socruithe a dhéanamh chun na figiúirí sin a fhiosrú.