FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Aitheantas mar scoil Ghaeltachta

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Aitheantas mar scoil Ghaeltachta

 

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3: Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
  1. Cad é bunús na míre seo?
  2. Luaitear logainm Gaeltachta sa chéad abairt. An bhfuil tú in ann an logainm sin a scríobh síos? Déan an logainm a chuardach ar logainm.ie.
  3. Cén chanúint atá ag an tuairisceoir sa mhír seo? An féidir leat samplaí den chanúint sin a thabhairt?
  4. Luaigh rud amháin atá le rá ag Bríd Ní Liatháin.
  5. Cén bhaint atá ag Coláiste Chroí Mhuire leis an scéal? Cá bhfuil an scoil sin lonnaithe?
  6. Luaigh rud amháin atá le rá ag Bróna Ní Uallacháin.
  7. Cén bhaint atá ag an bpictiúr thíos leis an scéal? Déan cur síos ar an méid atá le feiceáil agus ag tarlú ann.

Gníomhaíocht 4: Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5: Ábhar plé le do pháirtí:

 • Seo nasc chuig leathanach idirlín mar a bhfuil na critéir don scéim aitheantais mar scoil Ghaeltachta. Déan iad a phlé le do pháirtí. Cé acu ceann is deacra a bhaint amach, dar libh?

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Aitheantas mar scoil Ghaeltachta'